Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

 • Steadyy Inc. và Japan Dream Jobs. (Còn được gọi chung là “Công ty”, “Chúng tôi”, “của chúng tôi” và “chúng tôi”) đã thiết lập Chính sách Bảo mật Dữ liệu này để cho thấy rằng chúng tôi công nhận và coi trọng các quyền riêng tư của bạn.

 • CÁCH CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NH N CỦA BẠN

  Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau:

  • Để xử lý các yêu cầu ngẫu nhiên;

  • Để liên hệ với bạn về việc đặt chỗ, đi lại và các sắp xếp khác của bạn;

  • Để cung cấp cho bạn thông tin bạn yêu cầu về sản phẩm của chúng tôi;

  • Để gửi cho bạn thông điệp và thông tin tiếp thị qua email;

  • Để đo lường và theo dõi chi tiết nhân khẩu học về khách hàng của chúng tôi;

  • Để tạo ra mục tiêu nội dung trên trang web của chúng tôi phù hợp hơn với sở thích của bạn;

  • Để tạo ra nội dung thích hợp cho các thông điệp tiếp thị qua email để phù hợp hơn với sở thích của bạn;

  • Thực hiện các hoạt động tiếp thị bao gồm gửi email và tin nhắn SMS, cho các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi hoặc các sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba, đồng thời tiến hành nghiên cứu thị trường và lịch sử và khoa học khác để cải thiện các sản phẩm, dịch vụ và hoạt động tiếp thị của chúng tôi và tạo ra thông tin chi tiết về người tiêu dùng, có thể bao gồm việc kết hợp thông tin cá nhân từ các bên thứ ba hoặc các nguồn công khai;

  • Để duy trì hồ sơ và tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi;

  • Để hỗ trợ khách hàng; và

  • Đối với tất cả các mục đích khác cần thiết để ban hành những điều trên.

  Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn các lựa chọn liên quan đến việc sử dụng và tiết lộ Thông tin Cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị.

 • CHÚNG TÔI CHIA SẺ THÔNG TIN CÁ NH N CỦA BẠN CHO AI

  Chúng tôi chia sẻ Thông tin Cá nhân của bạn với các bên thứ ba có hợp đồng cung cấp cho chúng tôi các dịch vụ tiếp thị và báo cáo dữ liệu, những người bị ràng buộc bởi nghĩa vụ bảo mật và với các đối tác tiếp thị bên thứ ba khác.

  Chúng tôi hiện đang ký hợp đồng với một số đối tác trực tuyến bên thứ ba để giúp quản lý và tối ưu hóa hoạt động kinh doanh và truyền thông trên Internet của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng dịch vụ của các công ty tiếp thị bên thứ ba để giúp chúng tôi đo lường hiệu quả của quảng cáo và cách khách truy cập sử dụng trang web của chúng tôi. Để thực hiện việc này, chúng tôi sử dụng các báo hiệu web và cookie do các công ty tiếp thị đó cung cấp liên quan đến các trang web của chúng tôi. Thông tin chúng tôi thu thập giúp chúng tôi tìm hiểu những thứ như trang nào thu hút khách truy cập nhất, sản phẩm nào của chúng tôi khiến khách hàng quan tâm nhất và những loại ưu đãi mà khách hàng muốn xem.

  Chúng tôi cũng có thể sử dụng hoặc tiết lộ Thông tin Cá nhân mà chúng tôi tin là cần thiết hoặc thích hợp: (a) theo luật hiện hành, bao gồm luật bên ngoài quốc gia cư trú của bạn; (b) tuân thủ quy trình pháp lý; (c) để trả lời các yêu cầu từ các cơ quan công quyền hoặc chính phủ, bao gồm các cơ quan công quyền hoặc chính phủ bên ngoài quốc gia cư trú của bạn; (d) để thực thi các điều khoản và điều kiện của chúng tôi; (e) để bảo vệ hoạt động của chúng tôi hoặc của bất kỳ chi nhánh nào của chúng tôi; (f) để bảo vệ các quyền, sự riêng tư, sự an toàn hoặc tài sản của chúng tôi hoặc của các chi nhánh của chúng tôi, bạn hoặc những người khác; hoặc (g) để cho phép chúng tôi theo đuổi các biện pháp khắc phục có sẵn hoặc hạn chế các thiệt hại mà chúng tôi có thể phải gánh chịu.

 • CÁC BIỆN PHÁP BẢO MẬT VÀ LƯU TRỮ

  Chúng tôi đã thiết lập các biện pháp bảo mật vật lý, kỹ thuật và tổ chức thích hợp để bảo vệ Thông tin Cá nhân được cung cấp cho chúng tôi. Chúng tôi sử dụng một số kỹ thuật bảo mật bao gồm máy chủ an toàn, tường lửa và mã hóa để bảo vệ việc lưu trữ dữ liệu. Thông tin Cá nhân được mã hóa khi truyền qua internet vì chúng tôi sử dụng giao thức Lớp cổng bảo mật (SSL). Các biện pháp bảo vệ này thường xuyên được xem xét để bảo vệ chống lại việc truy cập trái phép, tiết lộ và sử dụng không đúng thông tin của bạn cũng như để duy trì tính chính xác và tính toàn vẹn của dữ liệu. Chúng tôi sẽ điều chỉnh và thực hiện các thay đổi cần thiết đối với các biện pháp bảo mật để đảm bảo tính bảo mật liên tục của Thông tin cá nhân của bạn.

 • KHAI BÁO COOKIE

  Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng cookie để cá nhân hóa nội dung và quảng cáo, cung cấp các tính năng truyền thông xã hội và phân tích lưu lượng truy cập của chúng tôi. Chúng tôi cũng chia sẻ thông tin về việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi với các đối tác truyền thông xã hội, quảng cáo và phân tích của chúng tôi, những người có thể kết hợp nó với thông tin khác mà bạn đã cung cấp cho họ hoặc họ đã thu thập được từ việc bạn sử dụng dịch vụ của họ. Bạn đồng ý với cookie của chúng tôi nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi.

  Cookie là các tệp văn bản nhỏ có thể được sử dụng bởi các trang web để làm cho trải nghiệm của người dùng hiệu quả hơn.

  Luật quy định rằng chúng tôi có thể lưu trữ cookie trên thiết bị của bạn nếu chúng thực sự cần thiết cho hoạt động của trang web này. Đối với tất cả các loại cookie khác, chúng tôi cần sự cho phép của bạn.

  Trang web này sử dụng các loại cookie khác nhau. Một số cookie được đặt bởi các dịch vụ của bên thứ ba xuất hiện trên các trang của chúng tôi.

  Bạn có thể thay đổi hoặc rút lại sự đồng ý của mình khỏi Khai báo Cookie trên trang web của chúng tôi bất cứ lúc nào.

 • Giới thiệu về Chính sách bảo mật của chúng tôi

  Nếu Chúng tôi thay đổi cách Chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn, Chúng tôi sẽ cập nhật Thông báo này. Chúng tôi có quyền thực hiện các thay đổi đối với hành động của mình và Thông báo này bất kỳ lúc nào, vui lòng kiểm tra lại thường xuyên để xem bất kỳ cập nhật hoặc thay đổi nào đối với Thông báo của chúng tôi.

  Cập nhật vào 2022/04 / __