Nắm bắt cơ hội
làm việc tại Nhật

Về chúng tôi

"Thông tin hữu ích thực sự về công việc và cuộc sống ở Nhật Bản"

Nhật Bản gần đây đang mở rộng cơ hội cho người nước ngoài như bạn làm việc tại Nhật Bản. Trong khi có rất nhiều thông tin về làm việc tại Nhật Bản, chúng tôi muốn cung cấp cho bạn những mẹo làm việc và lối sống của người Nhật thực tế và hữu ích được cung cấp bởi những người lao động nước ngoài thực tế tại Nhật Bản.

TẠI SAO LÀM VIỆC
TẠI NHẬT BẢN?

Nhật Bản đang mở rộng cánh cửa cho bạn.

Kể từ tháng 4 năm 2019, Nhật Bản đã đưa ra một loại thị thực lao động hoàn toàn mới có tên Visa kỹ năng đặc định (SSV, và được gọi là Tokutei Ginou). Điều này giúp làm việc tại Nhật Bản dễ tiếp cận hơn, dễ dàng hơn trong các lĩnh vực cụ thể và giờ đây có nhiều cơ hội hơn để làm việc và sinh sống cho những người sẵn sàng biến giấc mơ Nhật Bản của bạn thành hiện thực.

Các bài viết phổ biến

Xem tất cả các bài viết