บทความ

 • คนไทยในญี่ปุ่น

 • ฝึกงาน

 • ฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น

 • หางานในญี่ปุ่น

 • เตรียมตัวทำงานในญี่ปุ่น

April.04.11

รวมทุกเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการขอ [วีซ่าฝึกงานทางด้านเทคนิค] เพื่อทำงานในประเทศญี่ปุ่น #ข้อมูล 2022

ฉบับย่อ :

 • วีซ่าฝึกงานทางด้านเทคนิค หรือ Trainee VISA / Technical Intern Training VISA คือ ระบบของการฝึกงานและฝึกปฏิบัติทางด้านเทคนิค (Technical Intern Training Program-TITP) ที่เปิดโอกาสสำหรับชาวต่างชาติได้เข้ามาทำการพัฒนาทักษะ ประสบการณ์และเทคนิคต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการนำกลับไปเพื่อใช้พัฒนาประเทศของตัวเอง
 • วีซ่าฝึกงานทางด้านเทคนิคช่วยเพิ่มประสบการณ์ทำงานในต่างแดน ได้ฝึกฝนภาษาและรับค่าจ้างที่มากกว่าในประเทศไทย
 • วีซ่าฝึกงานทางด้านเทคนิคแบ่งได้เป็นสองประเภท คือ แบบฝึกทักษะที่ 1 (1ข) และ แบบฝึกทักษะที่ 2 (2ข)
 • การเดินทางไปฝึกงานที่ญี่ปุ่นทำได้ 3 วิธี คือ บริษัทญี่ปุ่นสาขาส่งพนักงานไปฝึกในบริษัทแม่ที่ประเทศญี่ปุ่น เดินทางไปฝึกงานผ่านโครงการของรัฐและผ่านบริษัทนายหน้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย
 • ระยะเวลาในการฝึกงานด้านเทคนิคจะอยู่ที่ประมาณ 3-5 ปี
 • ค่าตอบแทนจากการฝึกงานด้านเทคนิคที่ประเทศญี่ปุ่น (*ข้อมูล 2565) จะอยู่ที่ประมาณ 130,000 เยน / เดือน หรือเท่ากับค่าแรงขั้นต่ำของประเทศญี่ปุ่น

อยากขอวีซ่าฝึกงานทางด้านเทคนิคที่ประเทศญี่ปุ่นมีขั้นตอนอย่างไรกันบ้าง!? บทความนี้มีคำตอบ

วีซ่าฝึกงานทางด้านเทคนิค

            การได้เดินทางไปทำงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ดูเหมือนจะเป็นความใฝ่ฝันของใครหลายคน เพราะเป็นที่ทราบกันดีว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ ทันสมัยสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจมากมายและอาหารยังอร่อยอีกด้วย เพียงแค่ปัจจัยเหล่านี้ก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้หลายคนที่มีทักษะภาษาญี่ปุ่นติดตัวอยากที่จะเดินทางไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นกันสักครั้ง

            สำหรับคนที่มีความต้องการอยากที่จะเดินทางไปทำงานระยะสั้นเพียงไม่กี่ปี โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญในเรื่องของการฝึกฝนทักษะและประสบการณ์ทำงานเพื่อนำกลับมาใช้ประกอบอาชีพในประเทศไทยภายหลัง ขอแนะนำให้รู้จักกับ “วีซ่าฝึกงานทางด้านเทคนิค” (Trainee VISA หรือ Technical Intern Training VISA) ที่เชื่อว่าจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจและไม่ควรพลาดกันอย่างแน่นอน….

15 อาชีพยอดนิยมสำหรับคนที่มองหางานทำในต่างประเทศ ณ ญี่ปุ่น ประจำปี 2563-2564

วีซ่าฝึกงานทางด้านเทคนิค คืออะไร!?

วีซ่าฝึกงานทางด้านเทคนิค

            วีซ่าฝึกงานทางด้านเทคนิค หรือ Trainee VISA / Technical Intern Training VISA คือ ระบบของการฝึกงานและฝึกปฏิบัติทางด้านเทคนิค (Technical Intern Training Program-TITP) ที่เปิดโอกาสสำหรับชาวต่างชาติได้เข้ามาทำการพัฒนาทักษะ ประสบการณ์และเทคนิคต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการนำกลับไปเพื่อใช้พัฒนาประเทศของตัวเอง

            โครงการวีซ่าฝึกงานทางด้านเทคนิค ถูกขับเคลื่อนดำเนินการโดย Japan International Training Cooperation Organization (JICO) โดยที่องค์กรฝึกงานทางด้านเทคนิคสำหรับชาวต่างชาติ (OTITX เข้ามาช่วยในการดูแลชาวต่างชาติที่ทำการฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น

 

ทำไมหลายคนถึงอยากขอวีซ่าไปฝึกงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น?

วีซ่าฝึกงานทางด้านเทคนิค

มีหลายเหตุผลสำคัญที่ทำให้หลายคนอยากที่จะขอวีซ่าไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น ส่วนจะมีเหตุผลอะไรที่มีความน่าสนใจกันบ้างนั้น ลองมาฟังสิ่งที่อาจช่วยสนับสนุนการตัดสินใจให้ไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นได้มากยิ่งขึ้นกันอีกว่ามีอะไรกันบ้าง?

 

 • การขอวีซ่าไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น ช่วยให้ได้รับประสบการณ์ทำงานในต่างแดนที่มีค่าอย่างมาก
 • การขอวีซ่าไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น ได้ทำการฝึกฝนภาษาญี่ปุ่นเพื่อสามารถนำมาต่อยอดประกอบอาชีพในอนาคต
 • การขอวีซ่าไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น ได้รับค่าจ้างที่มากกว่าในประเทศไทย หากบริหารให้ดีก็จะสามารถมีเงินเก็บกลับมาในระดับที่น่าสนใจ

 

ประเภทของวีซ่าฝึกงานทางด้านเทคนิค

วีซ่าฝึกงานทางด้านเทคนิค

            วีซ่าฝึกงานทางด้านเทคนิคสำหรับชาวต่างชาติสามารถแบ่งออกได้เป็นสองแบบ คือ “แบบฝึกทักษะที่ 1” (1ข) และ “แบบฝึกทักษะที่ 2” (2ข) ผู้ฝึกงานทุกคนจะเริ่มต้นจาก “แบบฝึกทักษะที่ 1” (1ข) และหลังจากที่ได้รับการประเมินในปีที่ 2 แล้วผ่านการประเมินก็จะสามารถย้ายไป “แบบฝึกทักษะที่ 2” (2ข) ที่สามารถโอนย้ายประเภทของงานที่เกี่ยวข้องกันได้ โดยมีรายละเอียดที่น่าสนใจ ดังต่อไปนี้

 

1.อาชีพที่เปิดรับแบบฝึกทักษะที่ 1 (1ข)

วีซ่าฝึกงานทางด้านเทคนิค

            การฝึกทักษะครั้งที่ 1 เป็นสถานะของการพำนักในประเทศญี่ปุ่นที่อนุญาตให้ชาวต่างชาติเข้ามาทำงานฝึกฝนทักษะในปีแรก โดยมีประเภทของงานที่เปิดรับดังต่อไปนี้

 

            1.งานทางด้านการเกษตร

            2.สาขาอุตสาหกรรมการผลิต เช่น ช่างหล่อขึ้นรูปโลหะและช่างเชื่อม เป็นต้น

            3.งานด้านการดูแลบริบาล

            4.งานด้านการประมง

            5.งานด้านการผลิตและแปรรูปอาหาร

            6.งานด้านการก่อสร้าง

            7.งานด้านอื่น ๆ

 

2.อาชีพที่เปิดรับแบบฝึกทักษะที่ 2 (2ข)

วีซ่าฝึกงานทางด้านเทคนิค

            การฝึกงานด้านเทคนิคครั้งที่ 2 เป็นสถานะของการพำนักที่มอบให้ผู้ฝึกงานที่ได้รับการฝึกฝนความรู้และทักษะที่ได้รับในช่วงที่ทำการฝึกฝนทักษะครั้งที่ 1 และผ่านการทดสอบที่ได้ทำขึ้นโดยหน่วยงานรับรอง JITO โดยสามารถที่จะทำการฝึกงานต่อโดยการเทียบโอนประเภทของงานในบริษัทเดียวกันได้ ดังต่อไปนี้

 

            1.งานทางด้านการเกษตร เช่น การทำสวน , การเพาะปลูกพืชผัก , ไม้ผล , การเลี้ยงหมู , การเลี้ยงไก่และการเลี้ยงโคนม เป็นต้น

            2.งานด้านการประมง

            3.งานด้านการก่อสร้าง เช่น งานโลหะ , งานช่างไม้ , งานก่อสร้าง , งานแปรรูปหิน และงานวางท่อในอาคาร เป็นต้น

            4.งานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหาร เช่น งานแปรรูปอาหารกระป๋อง , งานทำขนมปังและงานผลิตผักดองทางการเกษตร เป็นต้น

            5.งานด้านสิ่งทอและเสื้อผ้า เช่น การปั่นด้าย การทอผ้า การยอมสีและการผลิตงานถัก เป็นต้น

            6.งานด้านเครื่องจักรและโลหะ เช่น งานเครื่องจักรกล งานหล่อและงานตีขึ้นรูป เป็นต้น

            7.งานด้านอื่น ๆ เช่น งานทาสี , จิตรกรรม , ช่างเชื่อมการผลิตชามกระดาษ เป็นต้น

อาชีพที่ประเทศญี่ปุ่นมักเปิดรับวีซ่าฝึกงานทางด้านเทคนิคมีอะไรกันบ้าง?

            สำหรับอาชีพที่ทางประเทศญี่ปุ่นมักทำการเปิดรับวีซ่าฝึกงานทางด้านเทคนิคชาวต่างชาตินั้น โดยส่วนใหญ่แล้วมักที่จะมีอาชีพในกลุ่มดังต่อไปนี้

 

3 วิธีการเดินทางไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยวีซ่าทางด้านเทคนิค

วีซ่าฝึกงานทางด้านเทคนิค

ในส่วนของการเดินทางไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยวีซ่าฝึกงานด้านเทคนิค สามารถที่จะทำการเดินทางผ่านสามวิธีที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

 

 • บริษัทสาขาของญี่ปุ่นในต่างประเทศ ทำการส่งพนักงานไปทำการฝึกงานในบริษัทแม่ที่ตั้งอยู่ในประเทศญี่ปุ่น
 • เดินทางไปฝึกงานผ่านโครงของรัฐบาล เช่น IM JAPAN
 • เดินทางไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น ผ่านบริษัทนายหน้าจัดหางานที่มีใบอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

 

วิธีตรวจสอบว่าบริษัทจัดหางานไปประเทศญี่ปุ่นแบบวีซ่าฝึกงานว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่า?

วีซ่าฝึกงานทางด้านเทคนิค

ภาพจาก : กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

ถ้าหากใครต้องการเดินทางไปทำงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น แต่ไม่แน่ใจว่าบริษัทจัดหางานที่กำลังให้ความสนใจอยู่นั้นได้รับการจดทะเบียนที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่า? ก็สามารถทำการตรวจสอบอย่างง่ายดายด้วยตัวเองผ่านขั้นตอนดังต่อไปนี้

 

1.เข้าสู่เว็บไซต์กรมการจัดหางาน www.doe.go.th/

2.เลือกเมนู “ทำงานต่างประเทศ”

3.ตรวจสอบรายชื่อบริษัทที่ทำการจัดหาคนไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น

4.ตรวจสอบว่าบริษัทตัวแทนที่กำลังให้ความสนใจ เป็นบริษัทที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่

 

 

ระยะเวลาของวีซ่าฝึกงานทางด้านเทคนิค นานเพียงใด!?  

วีซ่าฝึกงานทางด้านเทคนิค     

            โดยพื้นฐานแล้ววีซ่าฝึกงานทางด้านเทคนิคจะมีระยะเวลากำหนดเอาไว้ที่ประมาณ 3-5 ปี ส่วนใหญ่แล้วเมื่อผู้ฝึกงานทำงานครบปีที่ 2 จะต้องเข้ารับการสอบวัดทักษะอาชีพถ้าหากผ่านการทดสอบก็จะสามารถทำการฝึกปฏิบัติงานต่อไปได้อีก 2 ปี จนกระทั่งจบหลักสูตร ในขณะเดียวกันก็ต้องมีการดำเนินเรื่องเพื่อขอทำการเปลี่ยนสภาพการพำนักอาศัยในประเทศญี่ปุ่นด้วยเช่นกัน

ข่าวดีสำหรับคนอยากหางานทำในต่างประเทศ กรมแรงงานเปิดโอกาสให้ไปฝึกงานที่ญี่ปุ่นฟรี! 3 ปี

ค่าตอบแทนที่ได้รับจากการไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยวีซ่าฝึกงานทางด้านเทคนิค

วีซ่าฝึกงานทางด้านเทคนิค

            ในส่วนของเงินตอบแทนและเงินเดือนจากการไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยวีซ่าฝึกงานทางด้านเทคนิคจะได้เท่ากับ “ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศญี่ปุ่น” ประมาณ 130,000 เยน (*ข้อมูลปี 2562) ไม่รวมโอที จำนวนของเงินตอบแทนที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับบริษัทที่ไปฝึกงาน โดยรายละเอียดเหล่านี้จะถูกระบุเอาไว้ในสัญญาการจ้างงานที่ต้องทำการเซ็นก่อนที่จะเข้าทำงาน ดังนั้น ควรตรวจสอบรายละเอียดก่อนทำการเซ็นให้ดีเสียก่อน

 

วิธีการเดินทางไปทำงาน ณ ประเทศญี่ปุ่นด้วยวีซ่าฝึกงานทางด้านเทคนิคมีอะไรกันบ้าง!?

วีซ่าฝึกงานทางด้านเทคนิค

            สำหรับวิธีการเดินทางไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น โดยใช้วีซ่าฝึกงานทางด้านเทคนิคสามารถทำได้ 3 วิธี ดังต่อไปนี้

 

            1.บริษัทสาขาของญี่ปุ่นในประเทศไทยทำการส่งพนักงานเข้าไปทำการฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น

            2.ผู้สนใจสมัครฝึกงานด้วยตัวเองผ่านโครงการของรัฐบาล IM JAPAN

            3.ผู้สนใจเดินทางไปเองผ่านบริษัทจัดหางานที่มีใบอนุญาตที่ถูกต้องตามกฎหมาย

 

สถานที่พักอาศัยขณะเดินทางไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยวีซ่าฝึกงานทางด้านเทคนิค

วีซ่าฝึกงานทางด้านเทคนิค

            ในส่วนของที่พัก ส่วนใหญ่แล้วทางบริษัทที่ทำการฝึกงานจะเป็นผู้ที่ทำการจัดหาให้และส่วนใหญ่จะอยู่ในละแวกใกล้กับสถานที่ทำงานเพื่อให้สามารถเดินทางมาทำงานได้อย่างสะดวก ดังนั้น จึงไม่จำเป็นที่จะต้องกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องของสถานที่พักอาศัยแต่อย่างใด

 

สิ่งที่ควรทราบเพิ่มเติมเพื่อเตรียมตัวเองให้พร้อมสำหรับการเดินทางไปทำงาน ณ ประเทศญี่ปุ่นด้วยวีซ่าฝึกงานทางด้านเทคนิค

วีซ่าฝึกงานทางด้านเทคนิค

            ก่อนที่จะตัดสินใจว่าควรเดินทางไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยวีซ่าฝึกงานทางด้านเทคนิค มีเรื่องที่ควรทราบ ดังต่อไปนี้

 

            1.การทำงานในประเทศญี่ปุ่นค่อนข้างที่จะมีความกดดันสูง เพราะชาวญี่ปุ่นทำงานกันอย่างจริงจังและมีสมาธิในการทำงานอยู่ตลอดเวลาโดยที่ไม่มีการเล่นโทรศัพท์มือหรือเดินไปคุยกัน (ยกเว้นเวลาพัก)

            2.หากมีข้อผิดพลาดในการทำงานให้รีบทำการรายงานและขอโทษ เพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาลุกลามบานปลาย

            3.อาหารการกินหากทำการซื้อมาทำเอง ด้วยการเลือกซื้อของจากช่วงลดราคาจะค่อนข้างประหยัด

 

หากฝึกงานด้วยวีซ่าฝึกงานทางด้านเทคนิคไม่ครบกำหนดเวลาสามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้หรือเปล่า!?

วีซ่าฝึกงานทางด้านเทคนิค

            สำหรับผู้ฝึกงานที่มีระยะเวลาในการฝึกงานเกินร้อยละ 80 ในปีที่ 2— ของการฝึกงาน องค์กร JITCO  จะทำการมอบประกาศนียบัตรให้ก่อนเดินทางกลับประเทศ

            ถ้าหากใครต้องการที่จะเดินทางกลับก่อนช่วงเวลาดังกล่าวไม่สามารถทำได้ เพราะตาม “กฎหมายคุ้มครองคนหางานกระทรวงแรงงานของประเทศไทย” ได้มีการกำหนดเอาไว้ว่าสามารถทำสัญญาจ้างได้ครั้งละไม่เกิน 1 ปี เป็นการทำสัญญาแบบปีต่อปี ซึ่งไม่ได้หมายความว่าผู้ฝึกงานในระบบของ JITCO เพียง 1 ปี จะสามารถเดินทางกลับประเทศได้ เนื่องจาก “หลักสูตรการฝึกงานมีระยะเวลาทั้งหมด 3 ปี”

 

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวีซ่าฝึกงานทางด้านเทคนิคสามารถสอบถามได้ที่ไหนบ้าง!?

วีซ่าฝึกงานทางด้านเทคนิค

            ถ้าหากใครมีคำถามเกี่ยวกับระยะเวลาในการฝึกงานหลังจากที่เดินทางมาทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นแล้ว สามารถทำการติดต่อสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นผ่านทางช่องทาง ดังต่อไปนี้

 

อีเมล thailabour@cresr.ocn.ne.jp
หมายเลขโทรศัพท์ 03-5422-7014-5

 

หลังจากทำงานโดยวีซ่าฝึกงานทางด้านเทคนิคครบ 3 ปี สามารถขอทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นต่อได้!

วีซ่าฝึกงานทางด้านเทคนิค

            สำหรับคนที่ทำการฝึกงานด้วยวีซ่าฝึกงานทางด้านเทคนิคครบ 3 ปี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ยังสามารถที่จะทำการยื่นเรื่องเพื่อขอทำงานในประเทศญี่ปุ่น ในระบบ “แรงงานที่มีทักษะเฉพาะ” ได้ โดยไม่จำเป็นที่จะต้องทำการทดสอบทักษะฝีมือ โดยมีประเภทของงานที่ทำการเปิดรับแรงงานที่น่าสนใจ ดังต่อไปนี้

 

            1.การเกษตร เช่น การเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น

            2.การประมง เช่น การประมงที่ใช้เรือจับปลาและการเลี้ยงสัตว์น้ำ เป็นต้น

            3.การก่อสร้าง เช่น การขุดบ่อ การผลิตแผ่นโลหะสำหรับการก่อสร้างและช่างไม้ เป็นต้น

            4.การผลิตอาหาร เช่น การบรรจุอาหารกระป๋อง , อุตสาหกรรมการแปรรูปเนื้อไก่และการผลิตอาหารทะเลสด เป็นต้น

            5.สาขาสิ่งทอ เช่น การปั่นด้าย การทอผ้า การย้อมและการผลิตเสื้อผ้าสุภาพบุรุษ เป็นต้น

            6.สาขาเครื่องจักรโลหะ เช่น การหล่อแบบ การขึ้นรูป และการแปรรูปเหล็ก เป็นต้น

            7.สาขาอื่น ๆ เช่น การทำเฟอร์นิเจอร์ การพิมพ์และการเข้าเล่มหนังสือ เป็นต้น

            8.สาขาที่มีการประกาศยอมรับโดยรัฐมนตรี เช่น การบิการภาคพื้นสนามบิน เป็นต้น

 

*รายชื่อของประเภทงานของระบบแรงงานเฉพาะในประเทศญี่ปุ่นฉบับเต็ม >> คลิก!

 

5 ข้อดีของการไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นอย่างถูกต้องตามถูกกฎหมาย

วีซ่าฝึกงานทางด้านเทคนิค

ในการเดินทางไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น สิ่งที่มีความสำคัญมากที่สุดคือ การไปทำงานแบบที่มีความถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีข้อดีที่ควรทราบดังต่อไปนี้

 

 • การไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีโอกาสได้ร่วมงาน สะสมประสบการณ์จากชาวญี่ปุ่น
 • การไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีโอกาสได้เติบโตในสายงานที่ทำมากยิ่งขึ้น
 • การไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมและสวิสดีการที่ดีกว่าในประเทศไทย
 • การไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีโอกาสเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทญี่ปุ่น
 • การไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีโอกาสได้เรียนรู้วัฒนธรรมและการใช้ชีวิตในต่างแดนอันล้ำค่า

 

วีซ่าฝึกงานด้านเทคนิค ขอยากหรือเปล่าคะ?

 

วีซ่าฝึกงานด้านเทคนิคถือว่าขอไม่ยาก ขอเพียงแค่มีคุณสมบัติตามประเภทงานที่กำหนดเอาไว้อย่างครบถ้วน ที่สำคัญคือเป็นการทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายที่ช่วยให้สบายใจในการทำงานอย่างแน่นอน

 

เรียนภาษญี่ปุ่นก่อนเดินทางไปทำงานด้วยวีซ่าฝึกงานทางด้านเทคนิค ช่วยให้การใช้ชีวิตและทำงานง่ายดายยิ่งขึ้น

วีซ่าฝึกงานทางด้านเทคนิค

      ก่อนที่จะทำการเดินทางไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยวีซ่าฝึกงานทางด้านเทคนิค ขอแนะนำว่าสิ่งแรกที่ควรให้ความใส่ใจเป็นอย่างมากก็คือการ “เรียนภาษาญี่ปุ่น” เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับตัวเองในการไปอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเป็นระยะเวลานานตามสัญญาของการฝึกงาน และถ้าหากใครได้ภาษาญี่ปุ่นก็จะยิ่งช่วยให้เเพิ่มโอกาสอัปเกรดเงินเดือนของตัวเองให้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมได้อีกด้วย ซึ่งในปัจจุบันมีสถาบันสอนภาษาที่มีความน่าสนใจอยากแนะนำให้รู้จักกัน ดังต่อไปนี้

 

1.สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น Berlitz Thailand

วีซ่าฝึกงานทางด้านเทคนิค

ภาพจาก : www.facebook.com/berlitzthailandofficial/

           สถาบันสอนภาษา Berlitz Thailand (แบร์ลิซท์ ไทยแลนด์) เป็นหนึ่งในสถาบันสอนภาษาที่มีคอร์สเรียนทันสมัยผ่านระบบออนไลน์สำหรับคนที่มีความต้องการอยากที่จะเรียนภาษาญี่ปุ่น โดยมีจุดเด่นในเรื่องของความง่ายและสนุกกับการเรียนที่สนุก เนื้อหาที่ผู้เรียนสามารถปรับแต่งกำหนดบทเรียนได้จากอาจารย์สอนภาษาผู้เชี่ยวชาญ เลือกความสะดวกในการเข้าเรียนของตัวเองและฝึกพูดกับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้ผู้เรียนได้รับผลประโยชน์จากการเรียนรู้อย่างสูงสุด

            พร้อม 3 คอร์สเรียนที่เลือกได้ เช่น Berlitz Connect กำหนดบทเรียนได้เอง  Berlitz Live Online (เรียนเดี่ยว) เรียนรู้ภาษาโดยการโต้ตอบกับผู้สอนแบบตัวต่อตัว เน้นการพัฒนาและแก้ไขเฉพาะจุดที่ต้องการ และ Berlitz Live Online (กลุ่มเล็ก) คลาสเรียนออนไลน์ที่สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาญี่ปุ่น เพิ่มโอกาสได้เรียนรู้เพิ่มเติมจากนักเรียนของสถาบันสอนภาษา Berlitz จากประเทศอื่น ๆ

 

สมัครคอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นกับ Berlitz วันนี้ พร้อมรับส่วนลดทันที! ข้อเสนอดี ๆ แบบนี้ไม่ควรพลาด!!!

เพียงสมัคร “คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่น” กับสถาบันสอนภาษา Berlitz  วันนี้ ผ่าน https://bit.ly/3xLrhwf หรือสแกน QR Code ด้านล่างนี้ พร้อมกรอกรหัส JPDJ2022 รับส่วนลดฟรีทันที!

 

***ส่วนลดนี้ ใช้สำหรับหลักสูตรสอนภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น!

 

2.สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น OKLS

วีซ่าฝึกงานทางด้านเทคนิค

ภาพจาก : www.facebook.com/OKLSschool

            สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น OKLS เปิดสอนภาษkญี่ปุ่นสำหรับบุคคลทั่วไป โดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาใช้สนทนาในชีวิตประจำวันได้อย่างง่ายดายมากขึ้น สอนโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาญี่ปุ่นที่ได้รับการฝึกอบรมและคัดสรรมาเป็นอย่างดี พร้อมกับใช้ตำราเรียน Minna no Nihongo ที่มีเนื้อหาสำหรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังมีการวัดผล ความรู้ ความเข้าใจและทักษะของภาษาญี่ปุ่นของผู้เข้าเรียน โดยมีให้เลือกเรียน 8 สาขา ครอบคลุมทั่วเขตกรุงเทพฯ

 

3.สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น Success Language

วีซ่าฝึกงานทางด้านเทคนิค

www.successlanguages.com

          สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น Success Language (ศูนย์ภาษาซัคเซส) เน้นการฝึกอบรมภาษาคุณภาพสูงในพื้นที่ของจังหวัดชลบุรี ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ สอนภาษาญี่ปุ่นโดยอาจารย์ผู้สอนเจ้าของภาษาที่มีประสบการณ์ ผ่านการฝึกสนทนาโต้ตอบ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้มาใช้ในสถานการณ์จริง ทั้งแบบส่วนตัว กลุ่มย่อยและนอกสถานที่

            ในปัจจุบันทางสถาบันได้มีบริการแพลตฟอร์มเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อำนวยความสะดวกให้ผู้เรียนเข้าเรียนได้จากทุกสถานที่เหมือนกับมีอาจารย์ผู้สอนส่วนตัวอยู่ในห้องนั่งเล่นโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปเรียนที่สถาบันสอนภาษา ด้วยหลักสูตรจุใจถึง 120 ชั่วโมง

 

 

4 เรื่องควรรู้ สำหรับคนที่อยากร่วมงานกับบริษัทในญี่ปุ่นที่เปิดรับสมัครพนักงานชาวต่างประเทศ!

บทสรุปส่งท้าย : การเดินทางไปฝึกทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยวีซ่าฝึกงานทางด้านเทคนิคดีหรือเปล่า!?

วีซ่าฝึกงานทางด้านเทคนิค

            ถ้าหากมองในแง่ของความคุ้มค่า ระยะเวลา 3 ปี ขอวีซ่าฝึกงานทางด้านเทคนิคนอกเหนือจากเรื่องค่าแรงที่ได้รับมาอย่างสมน้ำสมเนื้อแล้ว ผู้ฝึกงานยังได้รับประสบการณ์ในการทำงานที่มีเทคนิคที่น่าสนใจ รวมไปถึงทักษะทางด้านภาษาญี่ปุ่นที่สามารถนำกลับมาต่อยอดเพื่อใช้สมัครงานในบริษัทญี่ปุ่นที่มีสาขาในประเทศไทยได้อีกด้วย เนื่องจากบริษัทเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีความต้องการพนักงานที่มีทักษะทางด้านภาษาญี่ปุ่นเพื่อการติดต่อประสานงานและทำงานร่วมกันได้อย่างสะดวกราบรื่นนั่นเอง

            ด้วยเหตุผลเหล่านี้เองที่ทำให้การเดินทางไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยวีซ่าฝึกงานทางด้านเทคนิค ถือว่าเป็นบันไดขั้นสำคัญในการพัฒนาทักษะตัวเองในระยะเวลาสั้น ๆ ได้เป็นอย่างดี…

ทำงานที่
ญี่ปุ่นมีดีอย่างไร

ประเทศญี่ปุ่น
เปิดประตูต้อนรับคุณแล้ว

เมื่อประมาณช่วงเดือนเมษายน ปี พศ. 2562
ประเทศญี่ปุ่นได้ประกาศประเภทวีซ่าสำหรับการทำงานชนิดใหม่ที่มีชื่อว่า "วีซ่าความชำนาญเฉพาะทาง" หรือ SSV (Tokutei Ginou Visa) ซึ่งวีซ่าประเภทนี้เปิดโอกาสให้กับต่างชาติที่ต้องการทำงานในประเทศญี่ปุ่น สามารถทำได้ง่ายและเข้าถึงงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะทางได้อย่างดี และด้วยเหตุผลนี้จากความฝันที่ว่าอยากทำงานในประเทศญี่ปุ่นจึงกลายมาเป็นความจริงในที่สุด