บทความ

 • ทักษะขั้นสูง

 • ทำงานในญี่ปุ่น

 • วิศวกร

 • วีซ่าทักษะขั้นสูง

July.07.14

วิศวกรเครื่องกลในประเทศญี่ปุ่นได้รับเงินเดือนเท่าไหร่? #ข้อมูลประจำปี 2022

วิศวกรรม เครื่องกล เงินเดือน

ฉบับย่อ :

 • จากการสำรวจในปี 2022 พบว่า วิศวกรเครื่องกลในประเทศญี่ปุ่นได้รับเงินเดือนโดยเฉลี่ยประมาณ 495,000 เยน / เดือน
 • การปรับฐานเงินเดือนของวิศวกรเครื่องกลในประเทศญี่ปุ่น จะได้รับการปรับเพิ่มเงินเดือนประมาณ 11% ทุก ๆ 17 เดือน

 

อยากไปทำงานวิศวกรเครื่องกลในประเทศญี่ปุ่น เงินเดือนที่ได้รับคุ้มค่าหรือเปล่า? บทความนี้รวมทุกเรื่องที่น่าสนใจมาฝากกัน

วิศวกรรม เครื่องกล เงินเดือน

            “วิศวกรเครื่องกล” ถือว่าเป็นหนึ่งในสายงานที่เป็นที่ต้องการตัวอย่างมากในประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากเป็นที่ต้องการในส่วนของอุตสาหกรรมการผลิตและเครื่องจักรกล ที่เรียกได้ว่าที่ประเทศญี่ปุ่นมีความก้าวหน้าในอันดับต้น ๆ ของโลกนั่นเอง ทำให้ยิ่งมีการใช้เครื่องจักรมากเท่าไหร่วิศวกรเครื่องกลก็ยิ่งเป็นที่ต้องการมากเท่านั้น

            ถ้าหากใครมีความต้องการอยากที่จะเดินทางไปทำงานวิศวกรเครื่องกลในประเทศญี่ปุ่น แล้วยังสงสัยอยู่ว่าวิศวกรเครื่องกลได้รับเงินเดือนเท่าไหร่ มีความคุ้มค่าที่จะเดินทางไปทำงานหรือเปล่า? รับรองว่าบทความชิ้นนี้จะมีคำตอบที่น่าสนใจให้อย่างแน่นอน

[3 ทักษะจำเป็น] สำหรับคนที่อยากไปทำงานวิศวกรรมเครื่องกลในประเทศญี่ปุ่น

วิศวกรเครื่องกลคืออะไร ทำไมถึงได้รับเงินเดือนค่อนข้างสูง?

วิศวกรรม เครื่องกล เงินเดือน

            วิศวกรเครื่องกล ในทางเทคนิคแล้วคือ ผู้ที่นำหลักการและเทคนิคการแก้ไขปัญหาเชิงวิศวกรรมมาใช้ในงานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องกล ตั้งแต่การออกแบบไปจนถึงการผลิต การวิเคราะห์งานของตัวเองโดยใช้หลักการของการเคลื่อนไหว พลังงานและแรง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการออกแบบเครื่องจักรกลจะสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ อย่างไรก็ตามเครื่องจักรกลดังกล่าวจะต้องอยู่บนต้นทุนที่สามารถทำการแข่งขันในตลาดได้ด้วยเช่นกัน

 

บทบาทและหน้าที่ของวิศวกรเครื่องกล ที่มักส่งผลต่อเงินเดือนที่ได้รับ

วิศวกรรม เครื่องกล เงินเดือน

            วิศวกรเครื่องกล โดยพื้นฐานแล้วคือคนที่ทำหน้าที่ช่วยให้ระบบเครื่องกลทั้งหมดทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ โดยส่วนใหญ่แล้วหน้าที่ของวิศวกรเครื่องกลจะมีดังต่อไปนี้

 

 • วิศวกรเครื่องกลทำหน้าที่ระบุความบกพร่องในกระบวนการทางกลและปรับปรุง พัฒนาให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • วิศวกรเครื่องกลทำหน้าที่ในการออกแบบและพัฒนาจักรกลต้นแบบ
 • วิศวกรเครื่องกลทำหน้าที่ในการวิเคราะห์และทดสอบค้นแบบ การแก้ไขอุปกรณ์
 • วิศวกรเครื่องกลทำหน้าที่ในการกำกับดูแลพัฒนาร่างโครงการออกแบบ โดยการใช้คอมพิวเตอร์เป็นตัวช่วย (CAD) ร่วมกับสมาชิกในทีม
 • วิศวกรเครื่องกลทำหน้าที่ในการพัฒนา ริเริ่มและจัดการกับทุกขั้นตอนของโครงการ
 • วิศวกรเครื่องกลทำหน้าที่ในการจัดทำเอกสารการวิเคราะห์ที่มีความสำคัญ ให้คำแนะนำและแก้ไขข้อผิดพลาด
 • วิศวกรเครื่องกลทำหน้าที่ให้ความร่วมมือกับผู้จัดการโครงการเพื่อการจัดสรรและติดตามทรัพยากรอย่างเหมาะสม

เรียนจบวิศวกรเครื่องกลทำงานอะไรได้บ้าง? มารู้จักกับ [23] สายงานที่มีความต้องการสูงในประเทศญี่ปุ่น

ทักษะและคุณสมบัติของวิศวกรเครื่องกล ที่ช่วยยกระดับเงินเดือนให้สูงขึ้น

วิศวกรรม เครื่องกล เงินเดือน

            วิศวกรเครื่องกลจำเป็นอย่างมากที่ต้องมีทักษะทางด้านเทคนิค ความรู้ทางด้านอุตสาหกรรมและทักษะอ่อน (Soft Skill) หลายประการเพื่อให้สามารถทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยกตัวอย่างดังต่อไปนี้

 

 • วิศวกรเครื่องกล ควรมีทักษะด้านกลไกศาสตร์การเคลื่อนไหว อุณหพลศาสตร์และแนวคิดทางวิศวกรรมเครื่องกล
 • วิศวกรเครื่องกลควรมีทักษะทางคณิตศาสตร์ที่ยอดเยี่ยม เรขาคณิตขั้นสูง แคลคูลัสและฟิสิกส์
 • วิศวกรเครื่องกลควรมีความคุ้นเคยกับ CAD และซอฟต์แวร์ทางการออกแบบเครื่องกลอื่น ๆ
 • วิศวกรเครื่องกลควรมีทักษะการแก้ไขปัญหาขั้นสูงและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
 • วิศวกรเครื่องกลควรมีทักษะทางด้านมนุษย์สัมพันธที่ยอดเยี่ยมและความสามารถในการทำงานเป็นทีม
 • วิศวกรเครื่องกลควรมีทักษะการสื่อสารทั้งทางวาจาและลายลักษณ์อักษรที่มีประสิทธิภาพ
 • วิศวกรเครื่องกลควรมีทักษะความตระหนักในเชิงพาณิชย์ เข้าใจเป้าหมายของผู้ใช้และการตลาด
 • วิศวกรเครื่องกลควรมีทักษะการทำงานได้ดีภายใต้สภาวะความกดดันสูง

 

วิศวกรเครื่องกลในประเทศญี่ปุ่น ได้รับเงินเดือนเท่าไหร่?

วิศวกรรม เครื่องกล เงินเดือน

            จากการสำรวจในปี 2022 พบว่า วิศวกรเครื่องกลในประเทศญี่ปุ่นได้รับเงินเดือนโดยเฉลี่ยประมาณ 495,000 เยน / เดือน เงินเดือนขั้นต่ำที่สุดอยู่ที่ 257,000 เยน และสูงที่สุดอยู่ที่ 757,000 เยน เมื่อคิดเป็นค่าจ้างโดยเฉลี่ยต่อชั่วโมงวิศวกรเครื่องกลจะได้รับค่าจ้างอยู่ที่ราว 2,860 เยน / ชั่วโมง

 

อัตราการปรับเพิ่มฐานเงินเดือนของวิศวกรเครื่องกลในประเทศญี่ปุ่น

วิศวกรรม เครื่องกล เงินเดือน

            สำหรับในส่วนของการปรับฐานเงินเดือนของวิศวกรเครื่องกลในประเทศญี่ปุ่น จะได้รับการปรับเพิ่มเงินเดือนประมาณ 11% ทุก ๆ 17 เดือน เมื่อเปรียบเทียบกับอาชีพอื่น ๆ จะมีการปรับเงินเดือนเพิ่มขึ้นประมาณ 8% ในทุก ๆ 16 เดือน ถือว่าวิศวกรเครื่องกลมีการปรับเงินเดือนโดยเฉลี่ยสูงกว่าค่ามาตรฐานเล็กน้อย

 

อยากไปทำงานวิศวกรเครื่องกลในประเทศญี่ปุ่น ควรเลือกเมืองไหนดีคะ?
ถ้าหากต้องการได้รับเงินเดือนสูงสำหรับงานวิศวกรเครื่องกล ขอแนะนำให้เลือกทำงานในเมืองโตเกียว และโยโกฮาม่า เนื่องจากได้รับฐานเงินเดือนโดยเฉลี่ยมากกว่าเมืองที่เหลืออื่น ๆ ในประเทศญี่ปุ่น

 

จบวิศวกรเครื่องกลทำงานอะไรได้บ้าง? มารู้จัก [13] บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบที่มักพบบ่อย

บทสรุปส่งท้าย : เงินเดือนที่ได้รับจากการทำงานวิศวกรเครื่องกลดีไหม?

วิศวกรรม เครื่องกล เงินเดือน

            สำหรับงานวิศวกรเครื่องกล ถือว่าเป็นหนึ่งในสายงานทางด้านวิศวกรรมที่ได้รับค่าจ้างอยู่ในระดับที่เรียกได้ว่ามีความน่าสนใจ เพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตอยู่ในประเทศญี่ปุ่นได้อย่างเหมาะสม และที่สำคัญคือเงินเดือนที่ได้รับนั้นมากกว่าการทำงานในประเทศไทยอย่างแน่นอน ดังนั้น การไปทำงานเพื่อรับเงินเดือนในประเทศญี่ปุ่นก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมากเช่นกัน…

ทำงานที่
ญี่ปุ่นมีดีอย่างไร

ประเทศญี่ปุ่น
เปิดประตูต้อนรับคุณแล้ว

เมื่อประมาณช่วงเดือนเมษายน ปี พศ. 2562
ประเทศญี่ปุ่นได้ประกาศประเภทวีซ่าสำหรับการทำงานชนิดใหม่ที่มีชื่อว่า "วีซ่าความชำนาญเฉพาะทาง" หรือ SSV (Tokutei Ginou Visa) ซึ่งวีซ่าประเภทนี้เปิดโอกาสให้กับต่างชาติที่ต้องการทำงานในประเทศญี่ปุ่น สามารถทำได้ง่ายและเข้าถึงงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะทางได้อย่างดี และด้วยเหตุผลนี้จากความฝันที่ว่าอยากทำงานในประเทศญี่ปุ่นจึงกลายมาเป็นความจริงในที่สุด