บทความ

 • ทักษะขั้นสูง

 • ทำงานในญี่ปุ่น

 • วิศวกร

 • วีซ่าทักษะขั้นสูง

July.07.14

เรียนจบวิศวกรเครื่องกลทำงานอะไรได้บ้าง? มารู้จักกับ [23] สายงานที่มีความต้องการสูงในประเทศญี่ปุ่น

วิศวกรรม เครื่องกล จบ มา ทํา งาน อะไร

ฉบับย่อ :

            สายงานของวิศวกรเครื่องกล หลังจากที่เรียนจบแล้วมีดังต่อไปนี้ วิศวกรการบินและอวกาศ วิศวกรยานยนต์ วิศวกรชีวการแพทย์ วิศวกรก่อสร้าง วิศวกรการผลิต ที่ปรึกษาทางด้านการจัดการ วิศวกรเครื่องกล หัวหน้าโครงการ ผู้จัดการโครงการ วิศวกรกระบวนการ นักออกแบบผลิตภัณฑ์ วิศวกรคุณภาพ วิศวกรโครงสร้าง ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี วิศวกรความร้อน วิศวกรเทคโนโลยีพลังงาน วิศวกรหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

วิศวกรเหมืองแร่ วิศวกรน้ำ วิศวกรซ่อมบำรุง ช่างเทคนิค CAD วิศวกรนิวเคลียร์ และวิศวกรและเครื่องมือวัด เป็นต้น

 

เรียนจบทางด้านวิศวกรเครื่องกลแล้วอยากไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น มีสายงานอะไรที่เปิดรับชาวต่างชาติกันบ้าง?

วิศวกรรม เครื่องกล จบ มา ทํา งาน อะไร

            วิศวกรเครื่องกล… เป็นหนึ่งในสาขาวิชาของคณะวิศวกรรมที่หลายคนอาจกำลังให้ความสนใจอยู่ แต่หนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญในการตัดสินใจเรียนในสาขานี้ก็คือ “จบมาแล้วทำงานอะไรกันได้บ้าง?” เนื่องจากคำว่าวิศวกรเครื่องกลนั้นค่อนข้างที่จะมีความหมายกว้างอย่างมาก ทำให้หลายคนไม่แน่ใจว่าเมื่อเรียนจบแล้วได้ทำงานในด้านใดกันแน่?

            ถ้าหากใครกำลังมีคำถามนี้เกิดขึ้นมาในใจ ลองมาติดตามรายละเอียดที่น่าสนใจจากบทความชิ้นนี้กันดีกว่าว่าวิศวกรเครื่องกลเรียนจบมาทำงานอะไรกันได้บ้าง? และทำไมวิศวกรเครื่องกลถึงได้เป็นที่ต้องการในประเทศญี่ปุ่นกันเป็นอย่างมาก

จบวิศวกรเครื่องกลทำงานอะไรได้บ้าง? มารู้จัก [13] บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบที่มักพบบ่อย

วิศวกรเครื่องกลคืออะไร เรียนจบมาแล้วทำงานอะไรกันได้บ้าง?

วิศวกรรม เครื่องกล จบ มา ทํา งาน อะไร

            วิศวกรเครื่องกล ในทางเทคนิคแล้วคือ ผู้ที่นำหลักการและเทคนิคการแก้ไขปัญหาเชิงวิศวกรรมมาใช้ในงานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องกล ตั้งแต่การออกแบบไปจนถึงการผลิต การวิเคราะห์งานของตัวเองโดยใช้หลักการของการเคลื่อนไหว พลังงานและแรง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการออกแบบเครื่องจักรกลจะสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ อย่างไรก็ตามเครื่องจักรกลดังกล่าวจะต้องอยู่บนต้นทุนที่สามารถทำการแข่งขันในตลาดได้ด้วยเช่นกัน

 

วิศวกรเครื่องกล เรียนจบมาแล้วทำงานอะไรได้บ้าง?

วิศวกรรม เครื่องกล จบ มา ทํา งาน อะไร

            มีงานหลายประเภทที่สามารถทำได้หลังจากที่เรียบจบทางด้านวิศวกรเครื่องกล ตั้งแต่งานทางด้านการออกแบบไปจนถึงหุ่นยนต์ขึ้นอยู่กับความสนใจของตัวเอง สำหรับโอกาสในการจ้างงานในสายงานวิศวกรเครื่องกลในประเทศญี่ปุ่นและทั่วโลกหลังจากที่เรียนจบนั้น มีอะไรกันบ้างลองมาติดตามกันเลย

 

 • วิศวกรการบินและอวกาศ
 • วิศวกรยานยนต์
 • วิศวรชีวการแพทย์
 • วิศวกรก่อสร้าง
 • วิศวกรการผลิต
 • ที่ปรึกษาทางด้านการจัดการ
 • วิศวกรเครื่องกล
 • หัวหน้าโครงการ
 • ผู้จัดการโครงการ
 • วิศวกรกระบวนการ
 • นักออกแบบผลิตภัณฑ์
 • วิศวกรคุณภาพ
 • วิศวกรโครงสร้าง
 • ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี
 • วิศวกรความร้อน
 • วิศวกรเทคโนโลยีพลังงาน
 • วิศวกรหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
 • วิศวกรเหมืองแร่
 • วิศวกรน้ำ
 • วิศวกรซ่อมบำรุง
 • ช่างเทคนิค CAD
 • วิศวกรนิวเคลียร์
 • วิศวกรและเครื่องมือวัด

[20 คำถามสัมภาษณ์] งานด้านวิศวกรรมศาสตร์ทั่วไป ที่มักพบบ่อยในประเทศญี่ปุ่น

บทบาทและหน้าที่หลัก ๆ ของวิศวกรเครื่องกลหลังเรียนจบมีอะไรกันบ้าง?

วิศวกรรม เครื่องกล จบ มา ทํา งาน อะไร

            หลังจากที่ทำการเรียนวิศวกรเครื่องกลจนจบได้รับใบปริญญามาแล้ว วิศวกรเครื่องกลมักจะมีบทบาทในสายงานของตัวเอง ดังต่อไปนี้

 • วิศวกรเครื่องกลทำหน้าที่ระบุความบกพร่องในกระบวนการทางกลและปรับปรุง พัฒนาให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • วิศวกรเครื่องกลทำหน้าที่ในการออกแบบและพัฒนาจักรกลต้นแบบ
 • วิศวกรเครื่องกลทำหน้าที่ในการวิเคราะห์และทดสอบค้นแบบ การแก้ไขอุปกรณ์
 • วิศวกรเครื่องกลทำหน้าที่ในการกำกับดูแลพัฒนาร่างโครงการออกแบบ โดยการใช้คอมพิวเตอร์เป็นตัวช่วย (CAD) ร่วมกับสมาชิกในทีม
 • วิศวกรเครื่องกลทำหน้าที่ในการพัฒนา ริเริ่มและจัดการกับทุกขั้นตอนของโครงการ
 • วิศวกรเครื่องกลทำหน้าที่ในการจัดทำเอกสารการวิเคราะห์ที่มีความสำคัญ ให้คำแนะนำและแก้ไขข้อผิดพลาด
 • วิศวกรเครื่องกลทำหน้าที่ให้ความร่วมมือกับผู้จัดการโครงการเพื่อการจัดสรรและติดตามทรัพยากรอย่างเหมาะสม

 

ทักษะเพิ่มเติมของวิศวกรเครื่องกลหลังเรียนจบที่นายจ้างต้องการเห็นใน Resume คืออะไรบ้าง?

วิศวกรรม เครื่องกล จบ มา ทํา งาน อะไร

            เพื่อให้การสมัครทำงานวิศวกรเครื่องกลสำหรับคนที่จบใหม่ เป็นอะไรที่น่าสนใจ ต้องตาของนายจ้าง ขอแนะนำว่าควรทำการพัฒนาและใส่ทักษะเหล่านี้ลงไปใน Resume สมัครงาน เพื่อเพิ่มจุดแข็งให้กับตัวเอง

 

 • ทักษะการคิดวิเคราะห์
 • ทักษะความใส่ใจในรายละเอียด
 • ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์
 • ทักษะความคิดสร้างสรรค์
 • ทักษะทางด้านมนุษยสัมพันธ์
 • ทักษะทางด้านคณิตศาสตร์
 • ทักษะด้านเครื่องกล
 • ทักษะการแก้ไขปัญหา
 • ทักษะการจัดการโครงการ
 • ทักษะการทำงานเป็นทีม

 

วิศวกรเครื่องกลเป็นสาขาที่น่าเรียนหรือเปล่าคะ?

วิศวกรเครื่องกลถือว่ามีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากเมื่อเรียนจบมาแล้วจะมีสายงานให้เลือกทำงานกันอย่างมากมายเลยทีเดียว แถมยังเป็นที่ต้องการทั้งในประเทศญี่ปุ่นและทั่วโลกอย่างมากเลยทีเดียว

 

ศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนเท่าไหร่?  รวม [10] มหาวิทยาลัยที่ยอมจ่ายมากที่ในประเทศญี่ปุ่น

บทสรุปส่งท้าย : วิศวกรเครื่องกลเรียนจบมาแล้วสามารถทำงานอะไรได้หลากหลายมากกว่าที่คิด

วิศวกรรม เครื่องกล จบ มา ทํา งาน อะไร

            จากข้อมูลในข้างต้นจะเห็นได้ว่าหลังจากที่เรียนจบวิศวกรเครื่องกลมาแล้ว สายงานที่สามารถเลือกทำได้นั้นมีความหลากหลายมากกว่าที่หลายคนคิด แถมยังมีตัวเลือกอะไรที่น่าสนใจให้เลือกทำงานได้ตรงกับความต้องการของตัวเอง จึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าสาขาวิศวกรเครื่องกลจะเป็นหนึ่งในสายงานที่น่าเรียนรู้เป็นอย่างมากสำหรับสายงานในอนาคตที่มีความเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมอย่างน่าสนใจแน่นอน…

ทำงานใน

ทำงานที่
ญี่ปุ่นมีดีอย่างไร

ประเทศญี่ปุ่น
เปิดประตูต้อนรับคุณแล้ว

เมื่อประมาณช่วงเดือนเมษายน ปี พศ. 2562
ประเทศญี่ปุ่นได้ประกาศประเภทวีซ่าสำหรับการทำงานชนิดใหม่ที่มีชื่อว่า "วีซ่าความชำนาญเฉพาะทาง" หรือ SSV (Tokutei Ginou Visa) ซึ่งวีซ่าประเภทนี้เปิดโอกาสให้กับต่างชาติที่ต้องการทำงานในประเทศญี่ปุ่น สามารถทำได้ง่ายและเข้าถึงงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะทางได้อย่างดี และด้วยเหตุผลนี้จากความฝันที่ว่าอยากทำงานในประเทศญี่ปุ่นจึงกลายมาเป็นความจริงในที่สุด