บทความ

 • ทักษะขั้นสูง

 • ทำงานในญี่ปุ่น

 • วิศวกร

 • วีซ่าทักษะขั้นสูง

July.07.12

สมัครทำงานวิศวกรโยธาในประเทศญี่ปุ่น ได้เงินเดือน [70,000 UP+] หรือเปล่า?

สมัคร งาน วิศวกร โยธา เงินเดือน 70000up

ฉบับย่อ :

 • วิศวกรโยธา คือ วิศวกรที่ทำหน้าหน้าที่ในการวางแผน ออกแบบและจัดการโครงการก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งอาจรวมไปถึงสะพาน อาคาร เส้นทางสำหรับการขนส่งและโครงสร้างหลักอื่น ๆ
 • วิศวกรโยธาเป็นหนึ่งในอาชีพที่มีรายได้สูงมากที่สุดงานหนึ่งของโลก เป็นอาชีพที่มีเส้นทางที่มั่นคง มีศักยภาพในการเติบโตที่สูง มีความต้องการจ้างงานที่สูง โดยยิ่งมีทักษะความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนสูงมากเท่าไหร่ โอกาสที่จะได้รับการว่าจ้างก็จะยิ่งสูงมากขึ้น
 • เงินเดือนของวิศวกรโยธาโดยเฉลี่ยในประเทศญี่ปุ่น เมื่อนำมาคำนวณเป็นเงินไทย ตามอัตราการแลกเปลี่ยนในวันที่ 12 ก.ค. 2022 โดย 1 บาท = 3.77991 เยน อัตราของเงินเดือนโดยเฉลี่ย 508,000 เยน / เดือน = 134,408.60 บาท

 

อยากทำงานวิศวกรโยธา ไปทำงานในประเทศญี่ปุ่นจะได้รับค่าตอบแทนมากกว่า 70,000 UP หรือเปล่า? บทความนี้รวมทุกเรื่องน่ารู้มาฝากกัน

สมัคร งาน วิศวกร โยธา เงินเดือน 70000up

งานทางด้านวิศวกรโยธาถือว่าเป็นสายงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งปลูกสร้างขึ้นพื้นฐาน ที่มีความสำคัญอย่างมากในการใช้ชีวิตของมนุษย์ ดังนั้น จึงไม่น่าแปลกใจนักที่วิศวกรโยธาจะเป็นหนึ่งในอาชีพที่ได้รับความนิยมมีการเปิดรับสมัครกันอยู่บ่อยครั้ง

ถ้าหากใครกำลังสนใจอยากที่จะสมัครงานวิศวกรโยธาในประเทศญี่ปุ่น หนึ่งในประเทศที่มีการก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ อยู่ตลอดเวลา แต่ยังติดอยู่ตรงที่ว่าการไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นจะได้รับ 70,000 UP หรือเปล่า? ลองมาติดตามข้อมูลที่น่าสนใจจากบทความชิ้นนี้กันได้เลย

[3 ทักษะจำเป็น] สำหรับคนที่อยากไปทำงานวิศวกรรมเครื่องกลในประเทศญี่ปุ่น

วิศวกรโยธา คืออะไร ทำไมหลาย ๆ ที่ถึงยอมเปิดรับสมัครงาน 70,000 UP

สมัคร งาน วิศวกร โยธา เงินเดือน 70000up

วิศวกรโยธา คือ วิศวกรที่ทำหน้าหน้าที่ในการวางแผน ออกแบบและจัดการโครงการก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งอาจรวมไปถึงสะพาน อาคาร เส้นทางสำหรับการขนส่งและโครงสร้างหลักอื่น ๆ โดยการใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์แบบจำลองและข้อมูลจากการสำรวจ การทดสอบและแผนที่เพื่อนำมาใช้ในการสร้างพิมพ์เขียวของโครงการ สิ่งเหล่านี้ช่วยให้การแนะนำผู้รับเหมาะให้มีแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด อีกทั้งยังช่วยลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยงให้น้อยลง

 

สมัครทำงานวิศวกรโยธา เป็นเรื่องที่คุ้มค่ากับ 70,000 UP หรือเปล่า?

สมัคร งาน วิศวกร โยธา เงินเดือน 70000up

วิศวกรโยธาเป็นหนึ่งในอาชีพที่มีรายได้สูงมากที่สุดงานหนึ่งของโลก เป็นอาชีพที่มีเส้นทางที่มั่นคง มีศักยภาพในการเติบโตที่สูง มีความต้องการจ้างงานที่สูง โดยยิ่งมีทักษะความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนสูงมากเท่าไหร่ โอกาสที่จะได้รับการว่าจ้างก็จะยิ่งสูงมากขึ้นตามไปด้วยนั่นเอง อย่างไรก็ตาม สิ่งเหล่านี้ก็ต้องแลกมากับการทำงานที่ยากและมีความเครียดที่สูงด้วยเช่นกัน จึงไม่น่าแปลกใจนักที่จะทำให้ได้รับ 70,000 UP ซึ่งถือว่าสูงมากกว่าสายงานอาชีพทั่วไปอย่างมากเลยทีเดียว

รู้จักกับ [วิศวกรการเงิน] หนึ่งในงานน่าสนใจสำหรับชาวต่างชาติในประเทศญี่ปุ่น #ปี 2022

สมัครทำงานวิศวกรโยธาในประเทศญี่ปุ่น ได้รับ 70,000 UP จริงหรือเปล่า?

สมัคร งาน วิศวกร โยธา เงินเดือน 70000up

จากการสำรวจในปี 2022 พบว่า วิศวกรโยธาที่ทำงานอยู่ในประเทศญี่ปุ่นมีรายได้โดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 508,000 เยน / เดือน หรือประมาณ 6,100,000 เยน / ปี ช่วงเงินเดือนที่ต่ำที่สุดอยู่ที่ 254,000 เยน / เดือน และสูงที่สุดอยู่ที่ 788,000 เยน / เดือน คิดเป็น 2,930 เยน / ชั่วโมง

หากนำอัตราของเงินเดือนวิศวกรโยธาในประเทศญี่ปุ่นโดยเฉลี่ยมาทำการคำนวณเป็นเงินไทย ตามอัตราการแลกเปลี่ยนในวันที่ 12 ก.ค. 2022 โดย 1 บาท = 3.77991 เยน อัตราของเงินเดือนโดยเฉลี่ย 508,000 เยน / เดือน = 134,408.60 บาท ดังนั้น จำนวนของค่าตอบแทนที่ได้รับจึงมากกว่า 70,000 UP ที่เป็นความต้องการไปค่อนข้างมากเลยทีเดียว

 

บทบาทและหน้าที่ของวิศวกรโยธาที่ทำให้ได้รับ 70,000 UP ในประเทศญี่ปุ่น

สมัคร งาน วิศวกร โยธา เงินเดือน 70000up

สำหรับบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของวิศวกรโยธาที่ทำงานอยู่ในประเทศญี่ปุ่นและทั่วโลกจะค่อนข้างมีความคล้ายคลึงกัน ดังต่อไปนี้

 

 • วิศวกรโยธาพัฒนาการออกแบบและรายละเอียดให้ดีมากยิ่งขึ้น
 • วิศวกรโยธาทำการประเมินความเป็นไปได้และตรวจสอบสถานที่ในการก่อสร้าง
 • วิศวกรโยธาจัดทำและดำเนินแผนโครงการก่อสร้าง
 • วิศวกรโยธาทบทวนระเบียบและข้อบังคับของรัฐบาลในการก่อสร้าง
 • วิศวกรโยธาตรวจสอบและเพิ่มประสิทธิภาพของขั้นตอนเพื่อความปลอดภัย กระบวนการผลิตและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
 • วิศวกรโยธาให้คำแนะนำหรือเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาอื่น ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
 • วิศวกรโยธาทำหน้าที่ประสานงานกับลูกค้า และผู้รับเหมาก่อสร้างมืออาชีพอื่น ๆ
 • วิศวกรโยธาทำหน้าที่ในการบริหารโครงการ เช่น การจัดการงบประมาณ ทรัพยากร กำหนดระยะเวลา ทำการรับและรวบรวมใบเสนอราคา เป็นต้น

 

อยากสมัครทำงานวิศวกรโยธาในประเทศญี่ปุ่น ควรสอบวัดระดับผ่านระดับภาษาญี่ปุ่นขั้นไหนดีคะ?
โดยพื้นฐานแล้ว วิศวกรโยธาเป็นสายงานที่ต้องทำงานเป็นทีม มีการติดต่อประสานงานในกลุ่มการทำงานและสร้างความเข้าใจอันดีให้กับลูกค้าด้วย จึงขอแนะนำว่าควรสอบผ่านระดับภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่ N 2 ขึ้นไปจะช่วยให้ทำงานและใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้น

เจาะลึก! เงินเดือนวิศวกรการผลิตในประเทศญี่ปุ่น คุ้มค่าน่าทำไหม [ข้อมูล 2022]

บทสรุปส่งท้าย : สมัครทำงานวิศวกรโยธา ได้รับ 70,000 UP ในประเทศญี่ปุ่นจริงหรือเปล่า?

สมัคร งาน วิศวกร โยธา เงินเดือน 70000up

ถ้าหากแปลงค่าเงินระหว่างเงินเยนเป็นเงินไทยบาทจะเห็นได้ว่าอาชีพวิศวกรโยธาได้รับ 70,000 UP อย่างแน่นอน ดังนั้น การสมัครไปทำงานวิศวกรโยธาในประเทศญี่ปุ่น จึงถือว่าสามารถตอบโจทย์ความต้องการได้เป็นอย่างดีแน่นอน…

ทำงานที่
ญี่ปุ่นมีดีอย่างไร

ประเทศญี่ปุ่น
เปิดประตูต้อนรับคุณแล้ว

เมื่อประมาณช่วงเดือนเมษายน ปี พศ. 2562
ประเทศญี่ปุ่นได้ประกาศประเภทวีซ่าสำหรับการทำงานชนิดใหม่ที่มีชื่อว่า "วีซ่าความชำนาญเฉพาะทาง" หรือ SSV (Tokutei Ginou Visa) ซึ่งวีซ่าประเภทนี้เปิดโอกาสให้กับต่างชาติที่ต้องการทำงานในประเทศญี่ปุ่น สามารถทำได้ง่ายและเข้าถึงงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะทางได้อย่างดี และด้วยเหตุผลนี้จากความฝันที่ว่าอยากทำงานในประเทศญี่ปุ่นจึงกลายมาเป็นความจริงในที่สุด