บทความ

  • ทักษะขั้นสูง

  • ทำงานในญี่ปุ่น

  • วิศวกร

  • วีซ่าทักษะขั้นสูง

July.07.12

[3 ทักษะจำเป็น] สำหรับคนที่อยากไปทำงานวิศวกรรมเครื่องกลในประเทศญี่ปุ่น

วิศวกรรม เครื่องกล

ฉบับย่อ :

  • ทักษะด้านเทคนิค บริษัทในประเทศญี่ปุ่นส่วนใหญ่ต้องการพนักงานที่เรียบจบคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อนำมาอบรมในสายงานที่ต้องการในภายหลัง หรือต้องการประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานอย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป
  • ทักษะอ่อน ยิ่งขึ้น เช่น ความสามารถในการทำงานเป็นทีม การสื่อสารกับเพื่อนร่วมงาน-ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ การทำงานภายใต้แรงกดดัน ทำงานในกรอบเวลาที่ถูกกำหนดเอาไว้ เป็นต้น รวมไปถึง ทัศนคติเชิงวิเคราะห์ หรือความคิดสร้างสรรค์เพื่อที่จะได้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ทักษะด้านภาษา การทำงานในญี่ปุ่นจึงควรมีทักษะขั้นสูงที่ผ่านการทดสอบวัดระดับ LPT ที่ระดับ N2 ขึ้นไป หรือคะแนน TOEIC เพื่อเป็นการช่วยพิสูจน์ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ระหว่าง 500-700 คะแนน

 

อยากไปทำงานวิศวกรรมเครื่องกลในประเทศญี่ปุ่น จำเป็นจะต้องมีทักษะอะไรกันบ้าง?

วิศวกรรม เครื่องกล

            ญี่ปุ่นหากมองเพียงผิวเผิน หลายคนอาจมองว่าเป็นเพียงประเทศเกาะกลางทะเลที่ไม่ได้มีทรัพยากรทางธรรมชาติมากมาย แต่ในขณะเดียวกันญี่ปุ่นเองก็ได้ชดเชยข้อด้อยดังกล่าวด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีและองค์ความรู้ผ่านการวิจัยในด้านต่าง ๆ จนสามารถกลายมาเป็นหนึ่งในผู้นำด้านเศรษฐกิจของโลกได้อย่างน่าประทับใจ

            หนึ่งในเคล็ดลับความสำเร็จคือ การเปิดโอกาสในการจ้างงานชาวต่างชาติที่มีความรู้ความสามารถในสายงานทางด้านวิศวกรรมให้เข้ามาทำงานในประเทศญี่ปุ่นได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้น และหนึ่งในสายงานที่มีการเปิดรับกันอย่างต่อเนื่องก็คือ “วิศวกรรมเครื่องกล” นั่นเอง ส่วนคนที่เรียนจบด้านวิศวกรรมเครื่องกลแล้วต้องการเดินทางไปทำงานญี่ปุ่นนั้น ก็มีทักษะที่จำเป็นสามประการที่ควรทราบกันก่อน เชื่อว่าจะช่วยให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมได้อย่างแน่นอน

รู้จักกับ [วิศวกรการเงิน] หนึ่งในงานน่าสนใจสำหรับชาวต่างชาติในประเทศญี่ปุ่น #ปี 2022

3 ทักษะที่ควรทำความรู้จักก่อนตัดสินใจเดินทางไปทำงานวิศวกรรมเครื่องกล ณ ประเทศญี่ปุ่น

วิศวกรรม เครื่องกล

            เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา ลองแวะมาทำความรู้จักกับ 3 ทักษะที่มีความน่าสนใจของวิศวกรรมเครื่องกลในประเทศญี่ปุ่น ดังต่อไปนี้กัน

 

1.ทักษะที่สำคัญของวิศวกรรมเครื่องกลที่ต้องการทำงานในประเทศญี่ปุ่น : ทักษะด้านเทคนิค

วิศวกรรม เครื่องกล

            บริษัทในประเทศญี่ปุ่นโดยส่วนใหญ่แล้วไม่ได้ต้องการวุฒิวิศวกรรมเครื่องกลแบบเฉพาะเจาะจง ตราบใดที่ผู้สมัครเรียนจบทางด้านปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ เนื่องจากบริษัทในประเทศญี่ปุ่นส่วนใหญ่มีการวางแผนที่จะให้พนักงานทำงานให้กับทางบริษัทเป็นระยะเวลานานหลายปี และ “ฝึกอบรม” พนักงานในระหว่างการทำงาน ขอเพียงแค่พนักงานใหม่มีพื้นฐานที่มั่นคงสำหรับนักศึกษาจบใหม่

            บางบริษัทมีความต้องการประสบการณ์ทำงานในฐานะของวิศวกรรมเครื่องกล (เช่น 3 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง) ในขณะที่บางบริษัทต้องการเพียงประสบการณ์ทำงานในสาขาวิศวกรรมเครื่องกลทั่วไป แต่การพูดคุยเกี่ยวกับงานที่เคยทำมาในอดีตในขณะที่ทำการสอบสัมภาษณ์ก็จะเป็นการช่วยแสดงให้เห็นว่าความรู้ที่ผ่านมาในอดีตเหล่านั้นจะช่วยสร้างประโยชน์ให้กับทางบริษัทได้อย่างไรจะช่วยเพิ่มโอกาสได้รับการจ้างงานที่สูงขึ้น

เจาะลึก! เงินเดือนวิศวกรการผลิตในประเทศญี่ปุ่น คุ้มค่าน่าทำไหม [ข้อมูล 2022]

2.ทักษะที่สำคัญของวิศวกรรมเครื่องกลที่ต้องการทำงานในประเทศญี่ปุ่น : ทักษะอ่อน (Soft Skill)

วิศวกรรม เครื่องกล

            การทำงานวิศวกรรมเครื่องกลในประเทศญี่ปุ่น ควรมีทักษะอ่อนขั้นพื้นฐานที่ช่วยให้การทำงานเป็นไปได้อย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้น เช่น ความสามารถในการทำงานเป็นทีม การสื่อสารกับเพื่อนร่วมงาน-ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ การทำงานภายใต้แรงกดดัน ทำงานในกรอบเวลาที่ถูกกำหนดเอาไว้ เป็นต้น

            นอกจากนี้ เนื่องจากวิศวกรรมเครื่องกลเป็นสายงานที่มีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ทำให้หลาย ๆ บริษัทจึงมักที่จะมองหาวิศวกรรมเครื่องกลที่มีทัศนคติเชิงวิเคราะห์ หรือความคิดสร้างสรรค์เพื่อที่จะได้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

3.ทักษะที่สำคัญของวิศวกรรมเครื่องกลที่ต้องการทำงานในประเทศญี่ปุ่น : ทักษะด้านภาษา

วิศวกรรม เครื่องกล

            บริษัทในประเทศญี่ปุ่นส่วนใหญ่ใช้ “ภาษาญี่ปุ่นเป็นหลักในการทำงาน” (*ยกเว้นบริษัทที่มีการเปิดรับสมัครงานโดยมีเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษ) ดังนั้น การทำงานในญี่ปุ่นจึงควรมีทักษะขั้นสูงที่ผ่านการทดสอบวัดระดับ LPT ที่ระดับ N2 ขึ้นไป

            บางบริษัทต้องการคะแนน TOEIC เพื่อเป็นการช่วยพิสูจน์ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ โดยปกติแล้วคะแนนที่ต้องการจะอยู่ที่ระหว่าง 500-700 คะแนน แต่สิ่งที่สำคัญมากที่สุดคือการทดสอบความสามารถในการสื่อสารทางด้านภาษาอังกฤษ ที่หากใครมีทักษะดังกล่าวที่ดีอยู่แล้วอาจไม่จำเป็นที่จะต้องทำแบบการทดสอบแต่อย่างใด

 

อยากไปทำงานวิศวกรรมเครื่องกลในประเทศญี่ปุ่น ขอวีซ่าประเภทใดได้บ้างคะ?
สามารถขอวีซ่าฝึกงาน และวีซ่าทักษะขั้นสูง เพื่อพำนักและทำงานในประเทศญี่ปุ่นได้ แต่ขอแนะนำว่าควรขอวีซ่าทักษะขั้นสูงจะเป็นการดีกว่า เพราะสามารถพำนักได้นาน 5 ปี ทันที และขอพำนักทำงานถาวรได้เมื่ออยู่ทำงานในญี่ปุ่นครบ 3 ปี

[8] แนวคำถาม – คำตอบ ที่มักสัมภาษณ์สมัครงานวิศวกรโยธาในประเทศญี่ปุ่น

บทสรุปส่งท้าย : การไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นในฐานะของวิศวกรรมเครื่องกลไม่ยากอย่างที่คิด

วิศวกรรม เครื่องกล

            จากข้อมูลในข้างต้นจะเห็นได้ว่าการทำงานวิศวกรรมเครื่องกล เป็นเรื่องที่ไม่ได้ยากจนเกินความสามารถแต่อย่างใด ขอเพียงแค่มีความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะที่จำเป็นและขอบเขตงานที่รับผิดชอบ แถมทางรัฐบาลญี่ปุ่นเองก็สนับสนุนให้การขอวีซ่าสำหรับวิศวกรรมเครื่องกลให้เข้ามาทำงานในประเทศญี่ปุ่นเป็นไปอย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้นด้วย ทำให้การทำงานในวิศวกรรมเครื่องกลเป็นเรื่องที่สะดวกสบายมากขึ้นเป็นอย่างมากเลยทีเดียว…

 

ทำงานที่
ญี่ปุ่นมีดีอย่างไร

ประเทศญี่ปุ่น
เปิดประตูต้อนรับคุณแล้ว

เมื่อประมาณช่วงเดือนเมษายน ปี พศ. 2562
ประเทศญี่ปุ่นได้ประกาศประเภทวีซ่าสำหรับการทำงานชนิดใหม่ที่มีชื่อว่า "วีซ่าความชำนาญเฉพาะทาง" หรือ SSV (Tokutei Ginou Visa) ซึ่งวีซ่าประเภทนี้เปิดโอกาสให้กับต่างชาติที่ต้องการทำงานในประเทศญี่ปุ่น สามารถทำได้ง่ายและเข้าถึงงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะทางได้อย่างดี และด้วยเหตุผลนี้จากความฝันที่ว่าอยากทำงานในประเทศญี่ปุ่นจึงกลายมาเป็นความจริงในที่สุด