บทความ

 • ทักษะขั้นสูง

 • ทำงานในญี่ปุ่น

 • วิศวกร

 • วีซ่าทักษะขั้นสูง

July.07.11

วิศวกรโยธาคืออะไร งานยากไหม อยากไปทำงานญี่ปุ่นควรทำยังไงดี? #ข้อมูล 2022

วิศวกร โยธา คือ อะไร

ฉบับย่อ :

 • วิศวกรโยธา คือ วิศวกรที่ทำหน้าหน้าที่ในการวางแผน ออกแบบและจัดการโครงการก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งอาจรวมไปถึงสะพาน อาคาร เส้นทางสำหรับการขนส่งและโครงสร้างหลักอื่น ๆ
 • วิศวกรโยธา ถือว่าเป็นสายงานที่ค่อนข้างยากมากกว่าการด้านสาขาวิชามนุษยศาสตร์และศิลปศาสตร์ แต่ถ้าหากเปรียบเทียบกับสาขาวิศวกรรมศาสตร์ด้วยกันเองก็ถือว่าง่ายกว่ากันเล็กน้อย
 • วิศวกรโยธาเป็นหนึ่งในอาชีพที่มีรายได้สูงมากที่สุดงานหนึ่งของโลก เป็นอาชีพที่มีเส้นทางที่มั่นคง มีศักยภาพในการเติบโตที่สูง มีความต้องการจ้างงานที่สูง
 • ด้วยการเติบโตของประชากรในโลกโดยรวมแล้ว ทำให้อาชีพวิศวกรโยธาคืออะไรที่เป็นที่ต้องการกันเป็นอย่างมาก
 • อยากเป็นวิศวกรโยธาในประเทศญี่ปุ่น ควรสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นผ่าน N2 ขึ้นไป และขอวีซ่าทักษะขั้นสูงเพื่อทำงานในญี่ปุ่นเป็นระยะเวลานาน 5 ปี

 

วิศวกรโยธาคืออะไร สายงานนี้ถ้าไปทำงานที่ญี่ปุ่นยากหรือเปล่า? บทความนี้รวมคำตอบที่น่าสนใจมาฝากกัน

วิศวกร โยธา คือ อะไร

            วิศวกรโยธา เป็นหนึ่งในสาขาของงานทางด้านการวิศวกรรม คือสายงานอะไรที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ การก่อสร้างและบำรุงรักษางานสาธารณะและโครงสร้างด้านพื้นฐานเป็นหลัก แน่นอนว่างานที่มากขึ้น ความรับผิดชอบที่มากขึ้นเหล่านี้แล้วแล้วแต่ส่งผลให้เงินเดือนของวิศวกรโยธามากขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน

            เพื่อเป็นการช่วยให้คนที่อยากทำงานด้านวิศวกรโยธา เข้าใจได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้นว่าวิศวกรโยธาเป็นอาชีพที่เหมาะสำหรับการทำงานหรือเปล่า? งานยากไหม? และถ้าหากอยากที่จะไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นคือต้องทำอะไรกันบ้าง? เชื่อว่าบทความชิ้นนี้จะมีคำตอบให้อย่างแน่นอน…

วิศวกรโยธาในประเทศญี่ปุ่น สร้างรายได้และรับเงินเดือนเท่าไหร่? #ข้อมูล 2022

วิศวกรโยธา คืออะไร?

วิศวกร โยธา คือ อะไร

            วิศวกรโยธา คือ วิศวกรที่ทำหน้าหน้าที่ในการวางแผน ออกแบบและจัดการโครงการก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งอาจรวมไปถึงสะพาน อาคาร เส้นทางสำหรับการขนส่งและโครงสร้างหลักอื่น ๆ โดยการใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์แบบจำลองและข้อมูลจากการสำรวจ การทดสอบและแผนที่เพื่อนำมาใช้ในการสร้างพิมพ์เขียวของโครงการ สิ่งเหล่านี้ช่วยให้การแนะนำผู้รับเหมาะให้มีแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด อีกทั้งยังช่วยลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยงให้น้อยลง

 

การเรียนวิศวกรโยธา คืออะไรที่ยากหรือเปล่า?

วิศวกร โยธา คือ อะไร

          วิศวกรโยธา ถือว่าเป็นสายงานที่ค่อนข้างยากมากกว่าการด้านสาขาวิชามนุษยศาสตร์และศิลปศาสตร์ แต่ถ้าหากเปรียบเทียบกับสาขาวิศวกรรมศาสตร์ด้วยกันเองก็ถือว่าง่ายกว่ากันเล็กน้อย เหตุผลที่ทำให้วิศวกรโยธานั้นยากมากกว่าคณะอื่น ๆ เป็นเพราะมีการกำหนดให้ต้องมีการเรียนวิชาทางด้านคณิตศาสตร์ที่ยากหลายวิชา ชั้นเรียนเทคนิคที่เต็มไปด้วยความท้าทายและการทำงานในภาคปฏิบัติหลายต่อหลายครั้ง เป็นต้น ทำให้วิศวกรโยธาถือว่าค่อนข้างยากกว่านักศึกษาโดยเฉลี่ยทั่วไป

 

การทำงานวิศวกรโยธาคืออะไรที่คุ้มค่าหรือเปล่า?

วิศวกร โยธา คือ อะไร

            วิศวกรโยธาเป็นหนึ่งในอาชีพที่มีรายได้สูงมากที่สุดงานหนึ่งของโลก เป็นอาชีพที่มีเส้นทางที่มั่นคง มีศักยภาพในการเติบโตที่สูง มีความต้องการจ้างงานที่สูง โดยยิ่งมีทักษะความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนสูงมากเท่าไหร่ โอกาสที่จะได้รับการว่าจ้างก็จะยิ่งสูงมากขึ้นตามไปด้วยนั่นเอง อย่างไรก็ตาม สิ่งเหล่านี้ก็ต้องแลกมากับการทำงานที่ยากและมีความเครียดที่สูงด้วยเช่นกัน

[8] แนวคำถาม – คำตอบ ที่มักสัมภาษณ์สมัครงานวิศวกรโยธาในประเทศญี่ปุ่น

วิศวกรโยธาคือสาขางานอะไรที่ได้รับความนิยมจริงหรือเปล่า?

วิศวกร โยธา คือ อะไร

            ด้วยการเติบโตของประชากรในโลกโดยรวมแล้ว ทำให้อาชีพวิศวกรโยธาคืออะไรที่เป็นที่ต้องการกันเป็นอย่างมาก เนื่องจากวิศวกรโยธามีหน้าที่ในการก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่เป็นพื้นฐานทางด้านความต้องการของประชากรที่มีจำนวนมากขึ้น เช่น ถนน อาคาร สะพาน ทางหลวงและโครงสร้างอื่น ๆ ด้วยเหตุผลนี้เองที่ทำให้วิศวกรโยธากลายมาเป็นหนึ่งในอาชีพที่มีความสำคัญต่อสังคมเป็นอย่างมาก

 

อยากทำงานวิศวกรโยธาในประเทศญี่ปุ่น คือเรื่องอะไรที่ควรทำกันบ้าง?

วิศวกร โยธา คือ อะไร

            เพื่อให้มีคุณสมบัติในการทำงานวิศวกรโยธาในประเทศญี่ปุ่นก็จำเป็นอย่างมากที่จะต้องทราบเกี่ยวกับข้อกำหนดที่จำเป็นสำหรับการทำงานที่มีความสำคัญสองประการ ที่ควรปฏิบัติตาม ดังต่อไปนี้

 

 • ผ่านการทดสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ตั้งแต่ระดับ N2 ขึ้นไป เพื่อให้สามารถทำการติดต่อประสานงานและทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมชาวญี่ปุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ขอวีซ่าทำงานในประเทศญี่ปุ่น โดยสามารถขอ “วีซ่าทักษะขั้นสูง” เพื่อเข้ามาพำนักทำงานในประเทศญี่ปุ่นได้ทันทีเป็นระยะเวลา 5 ปี และสามารถขอเป็นวีซ่าพำนักถาวรได้เมื่อทำงานครบ 3 ปี (หากได้รับคะแนนมากกว่า 85 คะแนน สามารถขอวีซ่าพำนักถาวรได้เมื่อพำนักทำงานครบ 1 ปี )

 

งานวิศวกรโยธาในประเทศญี่ปุ่นน่าสนใจไหมคะ?
วิศวกรโยธา ถือว่าเป็นงานก่อสร้างเชิงโครงสร้างที่มีความต้องการสูงมาก ได้รับรายได้ที่ดีและมีความมั่นคง อย่างไรก็ตามการทำงานนี้เองก็จำเป็นที่จำเป็นต้องรับความกดดันที่ค่อนข้างมากได้ด้วยเช่นกัน

[13] บทบาทและหน้าที่ของวิศวกรโยธาในประเทศญี่ปุ่น

บทสรุปส่งท้าย : วิศวกรโยธาคืองานอะไรที่เหมาะในการทำงานที่ญี่ปุ่นหรือเปล่า?

วิศวกร โยธา คือ อะไร

            วิศวกรโยธา เป็นสาขาที่ยอดเยี่ยมอย่างมากสำหรับคนที่ให้ความสนใจในการออกแบบ สร้างและบำรุงรักษาโครงสร้างตามธรรมชาติและที่มนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้นมา นอกจากนี้วิศวกรโยธายังคืออาชีพอะไรที่สามารถสร้างอาชีพที่มีความมั่นคง ได้รับค่าตอบแทนสูง แต่อย่าลืมว่าวิศวกรโยธาคือสายงานที่จำเป็นจะต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีความอดทนสูงอย่างมากเลยทีเดียว…

ทำงานที่
ญี่ปุ่นมีดีอย่างไร

ประเทศญี่ปุ่น
เปิดประตูต้อนรับคุณแล้ว

เมื่อประมาณช่วงเดือนเมษายน ปี พศ. 2562
ประเทศญี่ปุ่นได้ประกาศประเภทวีซ่าสำหรับการทำงานชนิดใหม่ที่มีชื่อว่า "วีซ่าความชำนาญเฉพาะทาง" หรือ SSV (Tokutei Ginou Visa) ซึ่งวีซ่าประเภทนี้เปิดโอกาสให้กับต่างชาติที่ต้องการทำงานในประเทศญี่ปุ่น สามารถทำได้ง่ายและเข้าถึงงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะทางได้อย่างดี และด้วยเหตุผลนี้จากความฝันที่ว่าอยากทำงานในประเทศญี่ปุ่นจึงกลายมาเป็นความจริงในที่สุด