บทความ

 • ทักษะขั้นสูง

 • ทำงานในญี่ปุ่น

 • วิศวกร

 • วีซ่าทักษะขั้นสูง

July.07.11

[13] บทบาทและหน้าที่ของวิศวกรโยธาในประเทศญี่ปุ่น

วิศวกร โยธา

ฉบับย่อ :

 • พัฒนาการออกแบบและรายละเอียดให้ดีมากยิ่งขึ้น
 • ทำการประเมินความเป็นไปได้และตรวจสอบสถานที่ในการก่อสร้าง
 • จัดทำและดำเนินแผนโครงการก่อสร้าง
 • ทบทวนระเบียบและข้อบังคับของรัฐบาลในการก่อสร้าง
 • ตรวจสอบและเพิ่มประสิทธิภาพของขั้นตอนเพื่อความปลอดภัย กระบวนการผลิตและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
 • ให้คำแนะนำหรือเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาอื่น ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ทำหน้าที่ประสานงานกับลูกค้า และผู้รับเหมาก่อสร้างมืออาชีพอื่น ๆ
 • ทำหน้าที่ในการบริหารโครงการ เช่น การจัดการงบประมาณ ทรัพยากร กำหนดระยะเวลา ทำการรับและรวบรวมใบเสนอราคา เป็นต้น
 • ใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่หลากหลายเพื่อทำการออกแบบโครงการก่อสร้างโดยละเอียด
 • ทำการคำนวณเกี่ยวกับระบบการก่อสร้างอาคารที่มีความซับซ้อน
 • แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับการออกแบบและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
 • ทำการประเมินความยั่งยืนและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการ
 • บริหารเพื่อให้มั่นใจว่าโครงการจะดำเนินไปอย่างราบรื่นและเสร็จสิ้นตามงบประมาณ ตรงต่อเวลา

 

อยากเป็นวิศวกรโยธาทำงานในประเทศญี่ปุ่น มีบทบาทและหน้าที่อะไรที่ควรทราบกันบ้าง? บทความนี้มีคำตอบ

วิศวกร โยธา

            งานทางด้านก่อสร้างในประเทศญี่ปุ่น เป็นรูปแบบของการทำงานสำหรับชาวต่างชาติที่หาได้ง่ายอย่างมากในประเทศญี่ปุ่นงานหนึ่ง เฉพาะแค่ช่างก่อสร้างชาวต่างชาติในปี 2019 ก็มีจำนวนรวมมากกว่า 1.6 ล้านคน เลยทีเดียว ยังไม่รวมไปถึงตำแหน่งของวิศวกรโยธาที่ทำหน้าที่ในการออกแบบ ควบคุมและการดูแลการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย

            สำหรับบทความในวันนี้ อยากขอพาไปทำความรู้จักกับบทบาทและหน้าที่ของวิศวกรโยธาในประเทศญี่ปุ่นว่ามีความรับผิดชอบอะไรกันบ้าง? เพื่อเป็นการช่วยให้คนที่อยากไปทำงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น สามารถตัดสินใจได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม

วิศวกรโยธาคืออะไร ทำมอาชีพนี้ถึงได้รับความสนใจเปิดรับสมัครในประเทศญี่ปุ่น #ข้อมูล 2022

วิศวกรโยธา คืออะไร?

วิศวกร โยธา

            วิศวกรโยธา คือ วิศวกรที่ทำหน้าหน้าที่ในการวางแผน ออกแบบและจัดการโครงการก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งอาจรวมไปถึงสะพาน อาคาร เส้นทางสำหรับการขนส่งและโครงสร้างหลักอื่น ๆ โดยการใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์แบบจำลองและข้อมูลจากการสำรวจ การทดสอบและแผนที่เพื่อนำมาใช้ในการสร้างพิมพ์เขียวของโครงการ สิ่งเหล่านี้ช่วยให้การแนะนำผู้รับเหมาะให้มีแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด อีกทั้งยังช่วยลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยงให้น้อยลง

 

บทบาทและหน้าที่ของวิศวกรโยธาในประเทศญี่ปุ่นมีอะไรกันบ้าง?

วิศวกร โยธา

            สำหรับในส่วนของบทบาทและหน้าที่ของวิศวกรโยธาที่ทำงานอยู่ในประเทศญี่ปุ่น สามารถทำการสรุปออกเป็นหัวข้อเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจได้ดังต่อไปนี้

 

 • วิศวกรโยธาพัฒนาการออกแบบและรายละเอียดให้ดีมากยิ่งขึ้น
 • วิศวกรโยธาทำการประเมินความเป็นไปได้และตรวจสอบสถานที่ในการก่อสร้าง
 • วิศวกรโยธาจัดทำและดำเนินแผนโครงการก่อสร้าง
 • วิศวกรโยธาทบทวนระเบียบและข้อบังคับของรัฐบาลในการก่อสร้าง
 • วิศวกรโยธาตรวจสอบและเพิ่มประสิทธิภาพของขั้นตอนเพื่อความปลอดภัย กระบวนการผลิตและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
 • วิศวกรโยธาให้คำแนะนำหรือเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาอื่น ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
 • วิศวกรโยธาทำหน้าที่ประสานงานกับลูกค้า และผู้รับเหมาก่อสร้างมืออาชีพอื่น ๆ
 • วิศวกรโยธาทำหน้าที่ในการบริหารโครงการ เช่น การจัดการงบประมาณ ทรัพยากร กำหนดระยะเวลา ทำการรับและรวบรวมใบเสนอราคา เป็นต้น
 • วิศวกรโยธาใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่หลากหลายเพื่อทำการออกแบบโครงการก่อสร้างโดยละเอียด
 • วิศวกรโยธาทำการคำนวณเกี่ยวกับระบบการก่อสร้างอาคารที่มีความซับซ้อน
 • วิศวกรโยธาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับการออกแบบและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
 • วิศวกรโยธาทำการประเมินความยั่งยืนและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการ
 • วิศวกรโยธาบริหารเพื่อให้มั่นใจว่าโครงการจะดำเนินไปอย่างราบรื่นและเสร็จสิ้นตามงบประมาณ ตรงต่อเวลา

ไปทำงานวิศวกรยานยนต์ในประเทศญี่ปุ่นดีไหม เงินเดือนเท่าไหร่? [ข้อมูล 2022]

ทักษะเพิ่มเติมที่สำคัญสำหรับวิศวกรโยธา

วิศวกร โยธา

            นอกเหนือจากบทบาทและหน้าที่ของวิศวกรโยธาที่ได้กล่าวถึงกันไปแล้สในข้างต้น วิศวกรโยธายังจำเป็นที่จะต้องมีทักษะที่สำคัญอื่น ๆ เพื่อช่วยให้การทำงานประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น ดังต่อไปนี้

 

 • วิศวกรโยธาควรมีทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และไอทีที่ดี
 • วิศวกรโยธามีความสามารถในการคิดริเริ่มอย่างเป็นระบบและการจัดการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • วิศวกรโยธาควรมีทักษะในการแก้ไขปัญหา
 • วิศวกรโยธามีควรมีความสามารถในการทำงานตามกำหนดเวลาและภายในงบประมาณที่กำหนด
 • วิศวกรโยธามีความสามารถในการรักษาภาพรวมของโครงการทั้งหมดในขณะที่ยังคงดูแลทางด้านเทคนิค
 • วิศวกรโยธามีทักษะการสื่อสารด้วยวาจาและการเขียนที่ยอดเยี่ยม
 • วิศวกรโยธามีทักษะในการเจรจาต่อรอง การกำกับดูและความเป็นผู้นำ
 • วิศวกรโยธามีความรู้ในข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี

 

หน้าที่ของวิศวกรโยธามีค่อนข้างเยอะ ความรับผิดชอบมากขนาดนี้จะสามารถทำได้จริงหรือเปล่าคะ?

วิศวกรโยธาต้องคอยดูแลการก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดเอาไว้ จึงไม่แปลกใจที่ความรับผิดชอบจะมา ถึงแม้จะฟังดูน่าเหนื่อยแต่ก็เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับผู้คนจำนวนมากเช่นกัน ถ้าหากอยากทำงานนี้ก็ต้องรับผิดชอบให้ได้นั่นเอง

 

เปรียบเทียบ #40 อาชีพวิศวกรรมในประเทศญี่ปุ่น งานไหนได้เงินเดือนเยอะสุด [*ข้อมูล 2022]

บทสรุปส่งท้าย : การไปทำงานวิศวกรโยธาในประเทศญี่ปุ่นยากหรือเปล่า?

วิศวกร โยธา

            การไปทำงานวิศวกรโยธาในประเทศญี่ปุ่น สำหรับคนที่ยังไม่มีข้อมูล ไม่คุ้นเคยอาจมองว่าเป็นสิ่งที่ยาก แต่ที่จริงแล้วในปัจจุบันประเทศญี่ปุ่นได้มีเปิดโอกาสสำหรับวิศวกรชาวต่างชาติที่มีความรู้ความสามารถให้เข้ามาร่วมงานด้วยเป็นจำนวนมาก แถมยังให้วีซ่าทักษะขั้นสูงที่พำนักอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเพื่อทำงานได้นานถึง 5 ปี ทันที อีกด้วย เรียกได้ว่าประเทศญี่ปุ่นมีข้อเสนอดี ๆ สำหรับวิศวกรโยธาอย่างมากเลยทีเดียว…

ทำงานที่
ญี่ปุ่นมีดีอย่างไร

ประเทศญี่ปุ่น
เปิดประตูต้อนรับคุณแล้ว

เมื่อประมาณช่วงเดือนเมษายน ปี พศ. 2562
ประเทศญี่ปุ่นได้ประกาศประเภทวีซ่าสำหรับการทำงานชนิดใหม่ที่มีชื่อว่า "วีซ่าความชำนาญเฉพาะทาง" หรือ SSV (Tokutei Ginou Visa) ซึ่งวีซ่าประเภทนี้เปิดโอกาสให้กับต่างชาติที่ต้องการทำงานในประเทศญี่ปุ่น สามารถทำได้ง่ายและเข้าถึงงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะทางได้อย่างดี และด้วยเหตุผลนี้จากความฝันที่ว่าอยากทำงานในประเทศญี่ปุ่นจึงกลายมาเป็นความจริงในที่สุด