บทความ

 • การลงทุน

 • ทักษะขั้นสูง

 • ทำงานในญี่ปุ่น

 • วีซ่าทักษะขั้นสูง

July.07.07

วาณิชธนากร อาชีพด้านการเงินกับ [5 เรื่องสำคัญ] ที่ทำให้เป็นที่ต้องการในประเทศญี่ปุ่น

วาณิช ธนากร

ฉบับย่อ :

 • วาณิชธนากร คือคำที่มีความหมายกว้าง ๆ ที่มีบทบทบาทตั้งแต่นายธนาคารเพื่อการลงทุนระดับเริ่มต้น ไปจนถึงตำแหน่งระดับสูง อย่างไรก็ตาม โดยรวมแล้วผู้เชี่ยวชาญทางด้านการลงทุน ที่มีการผสมผสานระหว่างความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมบริหารทางการเงิน ความสามารถในการวิเคราะห์และทักษะการสื่อสารโน้มน้าวใจอย่างมีประสิทธิภาพ
 • วาณิชธนากรเป็นตำแหน่งงานที่หากประสบความสำเร็จจะได้รับ “เงินเดือนสูง” และมี “โอกาสในการสร้างเครือข่ายมากมาย” กับลูกค้าที่เป็นผู้มีความต้องการทางด้านการลงทุน รวมไปถึง “การได้แสดงบทบาทในการทำงานที่ชัดเจน” ในประเด็นความสำเร็จของทางบริษัท
 • วาณิชธนากร ค่อนข้างยากในการสร้างสมดุลระหว่างการใช้ชีวิตกับการทำงาน เนื่องจากชีวิตการทำงานของวาณิชธนากรไม่ค่อยยืดหยุ่นและทำงานค่อนข้างหนัก
 • เงินเดือนของวาณิชธนกิจในปี 2022 จะอยู่ที่ประมาณ 8,840,264 เยน / เดือน หรือคิดเป็นค่าจ้างรายชั่วโมงเฉลี่ย 2,808 เยน / ชั่วโมง

 

วาณิชธนากร คืออะไร? ทำไมอาชีพนี้ถึงเป็นที่ต้องการในประเทศญี่ปุ่นและทั่วโลก บทความนี้รวมรายละเอียดที่น่าสนใจมาฝากกัน

วาณิช ธนากร

“วาณิชธนากร” ถือว่าเป็นหนึ่งในอาชีพทางด้านการเงินที่สถาบันทางการเงินและองค์กรมากมายต่างต้องการตัวเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นผู้ที่ช่วยให้การทำงานด้านการลงทุนเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งในประเทศอุตสาหกรรมอันดับต้น ๆ อย่างประเทศญี่ปุ่นและทั่วโลกเองก็ต้องการวาณิชธนากรที่มีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถเป็นอย่างมากเลยทีเดียว

สำหรับบทความในวันนี้ อยากขอพาคุณผู้อ่านไปทำความรู้จักกับวาณิชธนากรว่าอาชีพนี้มีบทบาทหน้าที่อย่างไรและด้วยเหตุผลใดที่ทำให้กลายมาเป็นที่ต้องการตัวเป็นอย่างมากกัน

ตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปของบริษัทในประเทศญี่ปุ่น ได้รับเงินเดือนเท่าไหร่ งานน่าสนใจหรือเปล่า? #ข้อมูล 2022

วาณิชธนากร คืออะไร?

วาณิช ธนากร

วาณิชธนากร คือคำที่มีความหมายกว้าง ๆ ที่มีบทบทบาทตั้งแต่นายธนาคารเพื่อการลงทุนระดับเริ่มต้น ไปจนถึงตำแหน่งระดับสูง อย่างไรก็ตาม โดยรวมแล้วผู้เชี่ยวชาญทางด้านการลงทุน ที่มีการผสมผสานระหว่างความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมบริหารทางการเงิน ความสามารถในการวิเคราะห์และทักษะการสื่อสารโน้มน้าวใจอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการสนับสนุนลูกค้าของสถาบันในกิจกรรมต่าง ๆ ทางการเงิน ถือว่าวาณิชธนากรเป็นผู้ที่มีบทบาทที่สำคัญอย่างมากในการเติบโตทางการเงินและพัฒนาธุรกิจ องค์กร นิติบุคคลและอื่น ๆ

 

สิ่งที่ควรรู้ก่อนตัดสินใจทำงานวาณิชธนากร

วาณิช ธนากร

คนทั่วไปมองว่าวาณิชธนากรเป็นตำแหน่งงานที่หากประสบความสำเร็จจะได้รับ “เงินเดือนสูง” และมี “โอกาสในการสร้างเครือข่ายมากมาย” กับลูกค้าที่เป็นผู้มีความต้องการทางด้านการลงทุน รวมไปถึง “การได้แสดงบทบาทในการทำงานที่ชัดเจน” ในประเด็นความสำเร็จของทางบริษัท

อย่างไรก็ตาม วาณิชธนากรมีการทำงานประจำวันที่จำเป็นจะต้องดำเนินไปอย่างรวดเร็วเนื่องจากเป็นเรื่องของการลงทุนที่ต้องก้าวทันกับตลาดของการลงทุนเสมอ ทำให้อาชีพวาณิชธนากรอาจจะกลายเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเครียด เนื่องจากการสร้างสมดุลระหว่างการใช้ชีวิตกับการทำงานเป็นเรื่องที่ยากขึ้น เนื่องจากชีวิตการทำงานของวาณิชธนากรไม่ค่อยยืดหยุ่นและทำงานค่อนข้างหนัก

[4] แนวคิดของผู้บริหารระดับสูงที่ทำให้ประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมโลก

บทบาทและหน้าที่ของวาณิชธนากร

วาณิช ธนากร

วาณิชธนากรนอกเหนือจากทักษะในการสร้างความสัมพันธ์อันแนบแน่นกับลูกค้าแล้ว วาณิชธนากรอาจมีส่วนร่วมในฐานะที่ปรึกษาทางด้านการเงินให้กับลูกค้า โดยมีรายละเอียดที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

 

 • วาณิชธนากรช่วยเหลือด้าน การเพิ่มทุน เช่น การร่างหนังสือชี้ชวน การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งแรก (IPO) ประชุมการลงทุน การออกและขายหลักทรัพย์ เป็นต้น
 • วาณิชธนากรช่วยเหลือด้าน การจัดการเงินทุนส่วนตัวให้กับลูกค้า
 • วาณิชธนากรช่วยเหลือด้าน การควบรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการและการขายกิจการ
 • วาณิชธนากรช่วยเหลือด้าน การปรับโครงสร้างองค์กร
 • วาณิชธนากรช่วยเหลือด้าน บริการให้คำปรึกษาด้านหนี้และตราสารทุน
 • วาณิชธนากรช่วยเหลือด้าน การออกและกำหนดราคาพันธบัตรในตลาดตราสารหนี้
 • วาณิชธนากรช่วยเหลือด้าน กองทุนป้องกันความเสี่ยง กองทุนรวมและบริการให้คำปรึกษากองทุนบำเหน็จบำนาญ

 

วาณิชธนากรได้รับรายได้และเงินเดือนเท่าไหร่ในประเทศญี่ปุ่น

วาณิช ธนากร

จากการสำรวจในปี 2022 พบว่าเงินเดือนของวาณิชธนกิจจะอยู่ที่ประมาณ 8,840,264 เยน / เดือน หรือคิดเป็นค่าจ้างรายชั่วโมงเฉลี่ย 2,808 เยน / ชั่วโมง

 

อยากไปทำงานวาณิชธนากรในประเทศญี่ปุ่น ควรสอบผ่านการวัดระดับด้านภาษาขั้นไหนดีค่ะ?
การทำงานวาณิชธนากร ควรสอบผ่านภาษาญี่ปุ่นระดับ “ธุรกิจ” หรือ N 2 ขึ้นไป ซึ่งจะเป็นการช่วยให้การทำงานเป็นไปได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม

[9] ลักษณะงานของโปรแกรมเมอร์ ที่คนอยากทำงานด้านนี้ควรรู้จัก!

บทสรุปส่งท้าย : วาณิชธนากรเป็นอาชีพที่ต้องการในประเทศญี่ปุ่นหรือทั่วโลกหรือเปล่า?

วาณิช ธนากร

วาณิชธนากร ถือว่าเป็นอาชีพที่มีความน่าสนใจอย่างมาก แถมยังมีบทบาทในโลกการเงินที่ช่วยทำให้องค์กรและบริษัทต่าง ๆ สามารถที่จะใช้จัดการกับการลงทุนของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นอาชีพที่กำลังเป็นที่ต้องการตัววาณิชธนากรที่มีความรู้และประสบการณ์สูงจากทั่วโลกนั่นเอง…

 

ทำงานที่
ญี่ปุ่นมีดีอย่างไร

ประเทศญี่ปุ่น
เปิดประตูต้อนรับคุณแล้ว

เมื่อประมาณช่วงเดือนเมษายน ปี พศ. 2562
ประเทศญี่ปุ่นได้ประกาศประเภทวีซ่าสำหรับการทำงานชนิดใหม่ที่มีชื่อว่า "วีซ่าความชำนาญเฉพาะทาง" หรือ SSV (Tokutei Ginou Visa) ซึ่งวีซ่าประเภทนี้เปิดโอกาสให้กับต่างชาติที่ต้องการทำงานในประเทศญี่ปุ่น สามารถทำได้ง่ายและเข้าถึงงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะทางได้อย่างดี และด้วยเหตุผลนี้จากความฝันที่ว่าอยากทำงานในประเทศญี่ปุ่นจึงกลายมาเป็นความจริงในที่สุด