บทความ

 • การลงทุน

 • การเงิน

 • ทักษะขั้นสูง

 • ทำงานในญี่ปุ่น

 • วีซ่าทักษะขั้นสูง

July.07.06

แนะนำ [4 ประเด็นน่ารู้] วาณิชธนากรคืออะไร?

วาณิช ธนากร คือ

ฉบับย่อ :

 • วาณิชธนากร โดยพื้นฐานแล้ว คือ ที่ปรึกษาทางด้านการเงินให้กับองค์กรต่าง ๆ และในบางครั้งก็วางแผนทางการเงินให้กับทางรัฐบาล วาณิชธนากรช่วยให้ลูกค้าหาเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมไปถึงการออกหุ้น การลอยตัวของพันธบัตร การเจรจาเข้าซื้อกิจการของบริษัทคู่แข่งหรือการจัดการขายบริษัทของตัวเอง เป็นต้น
 • วาณิชธนากร ส่งผลทางอ้อมต่อชีวิตของนักลงทุน เนื่องจากวาณิชธนากรคือผู้ที่คอยให้คำแนะนำและทำงานในนามของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังคม เมื่อวาณิชธนากรให้คำแนะนำและบริการที่ดีให้กับกลุ่มลูกค้าเหล่านี้ ก็จะส่งผลกระทบต่อชีวิตของทุกคน และอาจนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองให้กับธุรกิจได้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม
 • จากการสำรวจในปี 2022 พบว่าเงินเดือนของวาณิชธนกิจจะอยู่ที่ประมาณ 8,840,264 เยน / เดือน หรือคิดเป็นค่าจ้างรายชั่วโมงเฉลี่ย 2,808 เยน / ชั่วโมง

 

วาณิชธนากรคืออะไร? ทำไมถึงเป็นที่ต้องการตัวของตลาดการลงทุนทั่วโลก บทความนี้มีคำตอบ?

วาณิช ธนากร คือ

            โลกของการเงินและการลงทุน… ถือว่าเป็นดินแดนที่ล้ำลึกยากเกินไปสำหรับคนทั่วไปที่ไม่ได้มีทักษะความเชี่ยวชาญในการอ่านกระแสตลาดที่มีการผันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาตามปัจจัยต่าง ๆ มากมาย จึงไม่น่าแปลกใจที่จะมีสายงานอาชีพมากมายที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินถือกำเนิดขึ้นมาเพื่ออาสาเป็นผู้ช่วยเหลือในการจัดการกับการเงินได้อย่างมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น

            “วาณิชธนากร” เองถือว่าเป็นหนึ่งในอาชีพผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงินที่กำลังเป็นที่ต้องการอย่างมากจากทั่วโลก โดยเฉพาะในประเทศญี่ปุ่นที่ถือว่าเป็นเขตเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอันดับสามของโลก ส่วนอาชีพวาณิชธนากรคืออะไร มีความสำคัญอย่างไรและสามารถสร้างรายได้ให้ได้มากน้อยเพียงใดหากต้องการไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น เชื่อว่าทุกคำถามดังกล่าวบทความชิ้นนี้จะมีคำตอบให้อย่างแน่นอน

 

วาณิชธนากร คืออะไร?

วาณิช ธนากร คือ

            วาณิชธนากร โดยพื้นฐานแล้ว คือ ที่ปรึกษาทางด้านการเงินให้กับองค์กรต่าง ๆ และในบางครั้งก็วางแผนทางการเงินให้กับทางรัฐบาล วาณิชธนากรช่วยให้ลูกค้าหาเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมไปถึงการออกหุ้น การลอยตัวของพันธบัตร การเจรจาเข้าซื้อกิจการของบริษัทคู่แข่งหรือการจัดการขายบริษัทของตัวเอง เป็นต้น

 

บทบาทและหน้าที่หลัก ๆ ของวาณิชธนากรคืออะไร?

วาณิช ธนากร คือ

            หน้าที่โดยพื้นฐานของวาณิชธนากร สามารถทำการสรุปเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจได้คืออะไรดังต่อไปนี้

 

 • วาณิชธนากรจัดจำหน่ายตราสารหนี้และตราสารทุนสำหรับองค์กรทุกประเภท
 • วาณิชธนากรให้ความช่วยเหลือในการขายหลักทรัพย์
 • วาณิชธนากรอำนวยความสะดวกในการควบรวมกิจการ
 • วาณิชธนากรช่วยเหลือในการปรับโครงสร้างองค์กร
 • วาณิชธนากรเป็นนายหน้าการค้าขาย สำหรับทั้งสถาบันและนักลงทุนเอกชน
 • วาณิชธนากรช่วยให้องค์กร รัฐบาลและเอกชน วางแผนจัดการทางด้านการเงินและโครงการขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • วาณิชธนากรทำการวิจัยเพื่อช่วยเหลือนักลงทุนในการตัดสินใจเลือกซื้อหลักทรัพย์

 

ความสำคัญของวาณิชธนากรคืออะไร?

วาณิช ธนากร คือ

            วาณิชธนากร ส่งผลทางอ้อมต่อชีวิตของนักลงทุน เนื่องจากวาณิชธนากรคือผู้ที่คอยให้คำแนะนำและทำงานในนามของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังคม ลูกค้าของวาณิชธนากรคือ บริษัท หน่วยงานของรัฐ กองทุน ผู้ประกอบการและกิจการธุรกิจครอบครัว เป็นต้น เมื่อวาณิชธนากรให้คำแนะนำและบริการที่ดีให้กับกลุ่มลูกค้าเหล่านี้ ก็จะส่งผลกระทบต่อชีวิตของทุกคน และอาจนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองให้กับธุรกิจได้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน

 

วาณิชธนากรได้รับเงินเดือนและรายได้ในประเทศญี่ปุ่นคือเท่าไหร่?

วาณิช ธนากร คือ

            จากการสำรวจในปี 2022 พบว่าเงินเดือนของวาณิชธนกิจจะอยู่ที่ประมาณ 8,840,264 เยน / เดือน หรือคิดเป็นค่าจ้างรายชั่วโมงเฉลี่ย 2,808 เยน / ชั่วโมง

 

การหางานวาณิชธนากรในประเทศญี่ปุ่น คือเรื่องยากหรือเปล่าคะ?
ถึงแม้ว่าที่ญี่ปุ่นจะมีความต้องการวาณิชธนากร แต่ถ้าหากไม่สามารถพูดภาษาญี่ปุ่นได้การหางานทำก็จะค่อนข้างยากทีเดียว ดังนั้น ขอแนะนำว่าอย่างน้อยควรสอบผ่านระดับภาษา N2 ขึ้นไป จะช่วยให้หาและทำงานได้อย่างมีศักยภาพมากขึ้น

 

บทสรุปส่งท้าย : วาณิชธนากรคือการทำงานที่ได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าหรือเปล่า?

วาณิช ธนากร คือ

            หากอ้างอิงจากข้อมูลในข้างต้นแล้วจะเห็นได้ว่างานทางด้านวาณิชธนากร แม้ว่าจะเป็นที่ต้องการอย่างมากในประเทศญี่ปุ่น โดยเฉพาะกับบริษัทหรือองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการขยายตลาดทางด้านการลงทุนไปยังตลาดต่างประเทศ วาณิชธนากรก็ยังคงถือว่าเป็นหนึ่งในกุญแจดอกสำคัญที่จะช่วยให้การทำธุรกิจเป็นไปได้อย่างมีศักยภาพมากขึ้น ถือว่าเป็นการช่วยเพิ่มโอกาสในการหางานได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกัน…

 

 

ทำงานที่
ญี่ปุ่นมีดีอย่างไร

ประเทศญี่ปุ่น
เปิดประตูต้อนรับคุณแล้ว

เมื่อประมาณช่วงเดือนเมษายน ปี พศ. 2562
ประเทศญี่ปุ่นได้ประกาศประเภทวีซ่าสำหรับการทำงานชนิดใหม่ที่มีชื่อว่า "วีซ่าความชำนาญเฉพาะทาง" หรือ SSV (Tokutei Ginou Visa) ซึ่งวีซ่าประเภทนี้เปิดโอกาสให้กับต่างชาติที่ต้องการทำงานในประเทศญี่ปุ่น สามารถทำได้ง่ายและเข้าถึงงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะทางได้อย่างดี และด้วยเหตุผลนี้จากความฝันที่ว่าอยากทำงานในประเทศญี่ปุ่นจึงกลายมาเป็นความจริงในที่สุด