บทความ

 • งานด้านการวิจัย

 • ทักษะขั้นสูง

 • ทำงานในญี่ปุ่น

 • นักวิจัย

 • วีซ่าทักษะขั้นสูง

July.07.05

อาชีพนักวิจัยทางทะเลในประเทศญี่ปุ่นดีไหม เงินเดือนเท่าไหร่? #ข้อมูล 2022

นัก วิจัย ทาง ทะเล

ฉบับย่อ :

 • นักวิจัยทางทะเล หรือ “นักชีววิทยาทางทะเล” เป็นอาชีพที่เหมาะอย่างมากสำหรับคนที่มีความหลงใหลในสิ่งแวดล้อม โดยมีหน้าที่ในการศึกษาสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศในทะเลและสภาพแวดล้อมที่เป็นน้ำเค็มอื่น ๆ
 • อาชีพนักวิจัยทางทะเลในประเทศญี่ปุ่นได้รับเงินเดือนอยู่ที่ประมาณ 7,202,839 เยน / ปี หรือคิดเป็นค่าจ้างรายชั่วโมงประมาณ 3,463 เยน / ชั่วโมง
 • นักวิจัยทางทะเลจะต้องจบการศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ทางทะเล ชีววิทยา ธรณีวิทยา นิเวศวิทยา สมุทรศาสตร์หรือสัตววิทยา มักจะจบปริญญาเอกเพื่อทำงานในฐานะของนักวิจัยทางทะเล

 

อยากไปทำงานนักวิจัยทางทะเลในประเทศญี่ปุ่นคุ้มค่าหรือเปล่า? บทความนี้รวมทุกคำตอบน่าสนใจที่ไม่ควรพลาดมาฝากกัน

นัก วิจัย ทาง ทะเล

            “ท้องทะเล” ถือว่าเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และยิ่งใหญ่มากที่สุดของโลก อีกทั้งยังมีพื้นอันกว้างขวางกินพื้นที่ส่วนใหญ่ของโลกอีกด้วย ด้วยความสำคัญอย่างยิ่งของท้องทะเลนี้เองที่ทำให้อาชีพ “นักวิจัยทางทะเล” กลายมาเป็นหนึ่งในสายงานที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะกับประเทศเกาะที่ต้องอาศัยทรัพยากรเหล่านี้เป็นอย่างมากในประเทศญี่ปุ่น

            ถ้าหากใครกำลังสนใจอยากที่จะเดินทางไปทำงานเป็นนักวิจัยทางทะเลในประเทศญี่ปุ่น ลองมาติดตามข้อมูลที่น่าสนใจจากบทความชิ้นนี้กันเลยรับรองว่าจะช่วยให้การตัดสินใจเป็นไปได้อย่างง่ายดายกว่าเดิมกันอย่างแน่นอน

นักวิจัยในประเทศญี่ปุ่น เงินเดือนเท่าไหร่? #ข้อมูล 2022

นักวิจัยทางทะเล คืออะไร?

นัก วิจัย ทาง ทะเล

            นักวิจัยทางทะเล หรือ “นักชีววิทยาทางทะเล” เป็นอาชีพที่เหมาะอย่างมากสำหรับคนที่มีความหลงใหลในสิ่งแวดล้อม โดยมีหน้าที่ในการศึกษาสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศในทะเลและสภาพแวดล้อมที่เป็นน้ำเค็มอื่น ๆ ถือว่าเป็นสาขางานที่ทำการเรียนรู้และวิจัย ซึ่งจะมีศาสตร์ความชำนาญที่แตกต่างกันออกไป เช่น นักชีววิทยาปลา นักจุลชีววิทยาหรือนักวิจัยสัตว์เลี้ยงลูด้วยนมที่อาศัยอยู่ในทะเล เป็นต้น

 

บทบาทและหน้าที่ของนักวิจัยทางทะเลในประเทศญี่ปุ่น

นัก วิจัย ทาง ทะเล

            ในการทำงาน ณ ประเทศญี่ปุ่นของนักวิจัยทางทะเล โดยพื้นฐานแล้วมักจะมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

 

 • นักวิจัยทางทะเล ทำหน้าที่ศึกษาเกี่ยวกับพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำ / สภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อพวกมัน
 • นักวิจัยทางทะเล ทำการจัดหมวดหมู่และทำการบำรุงรักษาสัตว์ทะเลหลายประเภท
 • นักวิจัยทางทะเล ทำหน้าที่วิเคราะห์ความเค็ม อุณหภูมิ ความเป็นกรด แสง ปริมาณออกซิเจน สภาพแวดล้อมทางกายภาพอื่น ๆ ของน้ำเพื่อกำหนดความสัมพันธ์ของพวกมันกับสิ่งมีชีวิตในน้ำ

[6 เหตุผล] ที่ทำให้หลายคนเลือกอาชีพนักวิจัยคืออะไร?

นักวิจัยทางทะเลในประเทศญี่ปุ่น ได้รับเงินเดือนเท่าไหร่?

นัก วิจัย ทาง ทะเล

            จากการสำรวจพบว่าอาชีพนักวิจัยทางทะเลในประเทศญี่ปุ่นได้รับเงินเดือนอยู่ที่ประมาณ 7,202,839 เยน / ปี หรือคิดเป็นค่าจ้างรายชั่วโมงประมาณ 3,463 เยน / ชั่วโมง

 

คุณสมบัติของนักวิจัยทางทะเล

นัก วิจัย ทาง ทะเล

            โดยปกติแล้วนักวิจัยทางทะเลจะต้องจบการศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ทางทะเล ชีววิทยา ธรณีวิทยา นิเวศวิทยา สมุทรศาสตร์หรือสัตววิทยา มักจะจบปริญญาเอกเพื่อทำงานในฐานะของนักวิจัยทางทะเล

 

คุณสมบัติของนักวิจัยทางทะเลที่เป็นที่ต้องการตัว

นัก วิจัย ทาง ทะเล

            เพื่อให้กลายมาเป็นนักวิจัยทางทะเลที่ประสบความสำเร็จ ขอแนะนำว่าควรมีทักษะดังต่อไปนี้

 

 • นักวิจัยทางทะเลควรมีทักษะด้านการวิจัย เพื่อให้สามารถดำเนินการวิจัยให้ประสบความสำเร็จ วิเคราะห์รวบรวมข้อมูล ทบทวนงานวรรณกรรม วางแผนคำถามวิจัย ทำการศึกษาและเผยแพร่ผลลัพธ์ที่ได้ค้นพบ
 • นักวิจัยทางทะเลควรมีทักษะการทำงานเป็นทีม เนื่องจากเป็นอาชีพที่ไม่ค่อยได้ทำงานคนเดียว เน้นการทำงานเป็นทีมที่จำเป็นจะต้องมีการสื่อสารระหว่างกันของสมาชิกเพื่อให้เกิดการประสานงานทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
 • นักวิจัยทางทะเลควรมีทักษะการสังเกตที่ดี มีความสนุกสนานกับการศึกษาสิ่งมีชีวิตในทะเลเป็นเวลานาน การศึกษาสิ่งเหล่านี้อย่างชาญฉลาดจะนำไปสู่การเกิดแนวคิดใหม่ ๆ เกี่ยวกับกระบวนการของสิ่งมีชีวิตในทะเล
 • นักวิจัยทางทะเลควรมีทักษะการวิเคราะห์ การวิเคราะห์ข้อมูลในระดับที่ลึกซึ้งและมีประโยชน์ต่อข้อมูลชุดนั้นให้มากที่สุด

 

อยากไปทำงานนักวิจัยทางทะเลในประเทศญี่ปุ่น ควรพูดภาษาญี่ปุ่นได้ไหมคะ?

ขอแนะนำว่าควรพูดภาษาญี่ปุ่นได้ตั้งแต่ระดับ N2 ขึ้นไป เพื่อให้การติดต่อสื่อสารทำงานร่วมกันภายในทีมงานวิจัยเป็นไปได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

 

[5 สายงานด้านการวิจัย] ที่มีความต้องการนักวิจัยชาวต่างชาติมากที่สุดในประเทศญี่ปุ่น

บทสรุปส่งท้าย : ไปทำงานนักวิจัยทางทะเลในประเทศญี่ปุ่นยากหรือเปล่า?

นัก วิจัย ทาง ทะเล

            อาชีพทางด้านนักวิจัย ถือว่าเป็นหนึ่งในสายงานที่เป็นที่ต้องการอย่างมากในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งนักวิจัยทางทะเลเองก็ไม่ได้แตกต่างกัน เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นขึ้นชื่อว่าเป็นดินแดนในฝันของเหล่านักวิจัย มีการทุ่มงบประมาณสำหรับกการค้นคว้าวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชนมากเป็นอันดับ 3 ของโลก เลยทีเดียว อีกทั้งวีซ่าสำหรับนักวิจัยเองก็ถือว่าขอได้ไม่ยากอีกด้วย ดังนั้น การไปทำงานนักวิจัยทางทะเลที่ประเทศญี่ปุ่นจึงถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีอย่างมากเลยทีเดียว…

 

 

 

ทำงานที่
ญี่ปุ่นมีดีอย่างไร

ประเทศญี่ปุ่น
เปิดประตูต้อนรับคุณแล้ว

เมื่อประมาณช่วงเดือนเมษายน ปี พศ. 2562
ประเทศญี่ปุ่นได้ประกาศประเภทวีซ่าสำหรับการทำงานชนิดใหม่ที่มีชื่อว่า "วีซ่าความชำนาญเฉพาะทาง" หรือ SSV (Tokutei Ginou Visa) ซึ่งวีซ่าประเภทนี้เปิดโอกาสให้กับต่างชาติที่ต้องการทำงานในประเทศญี่ปุ่น สามารถทำได้ง่ายและเข้าถึงงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะทางได้อย่างดี และด้วยเหตุผลนี้จากความฝันที่ว่าอยากทำงานในประเทศญี่ปุ่นจึงกลายมาเป็นความจริงในที่สุด