ได้ทำงานในญี่ปุ่น
สมใจตามแบบที่วาดฝัน

เกี่ยวกับเรา

ข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตและการทำ
งานในญี่ปุ่น

เนื่องด้วยประเทศญี่ปุ่นกำลังเปิดโอกาสให้กับต่างชาติที่ต้องการมาทำงานในประเทศญี่ปุ่น เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและแนะนำข้อมูลการทำงานในประเทศญี่ปุ่น รวมถึงการใช้ชีวิต เพื่อเลือกงานที่ใช่และบริษัทที่ตรงกับความต้องการของคุณเพื่อให้ได้มาซึ่งงานในฝัน ก้าวสู่ความสำเร็จทั้งด้านการใช้ชีวิตและการงานไปด้วยกัน

ทำงานที่
ญี่ปุ่นมีดีอย่างไร

ประเทศญี่ปุ่น
เปิดประตูต้อนรับคุณแล้ว

เมื่อประมาณช่วงเดือนเมษายน ปี พศ. 2562
ประเทศญี่ปุ่นได้ประกาศประเภทวีซ่าสำหรับการทำงานชนิดใหม่ที่มีชื่อว่า "วีซ่าความชำนาญเฉพาะทาง" หรือ SSV (Tokutei Ginou Visa) ซึ่งวีซ่าประเภทนี้เปิดโอกาสให้กับต่างชาติที่ต้องการทำงานในประเทศญี่ปุ่น สามารถทำได้ง่ายและเข้าถึงงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะทางได้อย่างดี และด้วยเหตุผลนี้จากความฝันที่ว่าอยากทำงานในประเทศญี่ปุ่นจึงกลายมาเป็นความจริงในที่สุด

บทความยอดฮิต

ดูบทความทั้งหมด